Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2023, Volume: 6, Number: 2
 1. Biomechanic and Design of Hip Implant
  Kalça İmplantının Biyomekaniği ve Tasarımı
  Tuğçe Gülseren TEZEL, Ebru NASİF, Begüm BAYIK, Ebru SAYILGAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2023; 6(2): 1-9. DOI: 10.54856/jiswa.202312232
  Number of downloads: 53     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Control of mobile parallel manipulator
  Mobil paralel manipulatör kontrolü
  Berk YILDIZ, Levent ÇETİN, Erkin GEZGİN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2023; 6(2): 10-20. DOI: 10.54856/jiswa.202312234
  Number of downloads: 50     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Wavelet Transform Based Finger Movement Recognition
  Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Parmak Hareketi Tanıma
  Muhammed Sami KARAKUL, Ahmet GÖKÇEN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2023; 6(2): 21-26. DOI: 10.54856/jiswa.202312235
  Number of downloads: 46     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Nonlinear Feature Analysis for EEG-Based Biometric Authentication via Machine-Learning
  Makine Öğrenmesi Yoluyla EEG Tabanlı Biyometrik Kimlik Doğrulama için Doğrusal Olmayan Özellik Analizi
  Mustafa Yasir ÖZDEMİR, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2023; 6(2): 27-33. DOI: 10.54856/jiswa.202312237
  Number of downloads: 58     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Review of Signal Processing Methods for EEG-Based Wrist Rehabilitation Robots
  EEG Tabanlı Bilek Rehabilitasyon Robotları için Sinyal İşleme Yöntemlerinin İncelenmesi
  Hezzal KÜÇÜKSELBES, Ebru SAYILGAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2023; 6(2): 34-43. DOI: 10.54856/jiswa.202312238
  Number of downloads: 9     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF