Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2022, Volume: 5, Number: 2
 1. Classification of Multi-Class Motor Imaginary Tasks using Poincare Measurements Extracted from EEG Signals
  EEG Sinyallerinden Çıkarılan Poincare Ölçümlerini Kullanarak Çok Sınıflı Motor Hayali Görevlerin Sınıflandırılması
  Mürşide DEĞİRMENCİ, Yılmaz Kemal YÜCE, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 74-78. DOI: 10.54856/jiswa.202212204
  Number of downloads: 520     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Investigation of Mechanical Properties of Silicate Doped Synthetic Flexible Biomaterial
  Silikat Katkılı Sentetik Fleksible Biyomalzemenin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  İhsan COŞKUN, Ozan KARAMAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 79-81. DOI: 10.54856/jiswa.202212207
  Number of downloads: 371     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Design of a Real-Time Tracking System to Eliminate 3D Printing Errors Caused by Thermoplastic Materials
  Termoplastik Malzemelerin Neden Olduğu 3B Baskı Hatalarını Ortadan Kaldırmak İçin Gerçek Zamanlı Bir Takip Sistemi Tasarımı
  Samet ÇIKLAÇANDIR, Seher ÇULHA, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 82-85. DOI: 10.54856/jiswa.202212213
  Number of downloads: 372     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Design of Steady-State Visually-Evoked Potential Based Brain-Computer Interface System
  Durağan-Durum Görsel-Uyarılmış Potansiyel Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı
  Meryem Beyza AVCI, Rabia HAMURCU, Özge Ada BOZBAŞ, Ege GÜRMAN, Arif Engin ÇETİN, Ebru SAYILGAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 86-89. DOI: 10.54856/jiswa.202212214
  Number of downloads: 579     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Investigation of The Binding Potential of Gadobutrol, Iohexol and Fluorescein Radiocontrast Agents to the TSH Receptor
  Gadobutrol, Iohexol ve Floresein Radyokontrast Ajanlarının TSH Reseptörüne Bağlanma Potansiyelinin Araştırılması
  Deniz KARATAŞ, Ataman GÖNEL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 90-94. DOI: 10.54856/jiswa.202212219
  Number of downloads: 332     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Android Malware Application Detection using Multi-layer Perceptron
  Çok Katmanlı Algılayıcı Kullanarak Android Kötü Amaçlı Yazılım Uygulama Tespiti
  Gökhan ALTAN, Furkan PAŞALIOĞLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 95-99. DOI: 10.54856/jiswa.202212221
  Number of downloads: 416     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Single CDBA-Based Multifunction Filter Design
  Tek CDBA Tabanlı Çok İşlevli Filtre Tasarımı
  Ahmet GÖKÇEN, İhsan KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 100-105. DOI: 10.54856/jiswa.202212222
  Number of downloads: 281     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. Wearable Auscultation Device Design
  Giyilebilir Oskültasyon Cihazı Tasarımı
  Osman BALLI, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 106-109. DOI: 10.54856/jiswa.202212223
  Number of downloads: 290     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. pyNeuroSim: Python-Based Neuron Simulator
  pyNeuroSim: Python-Based Neuron Simulatörü
  Ülkü ŞEN, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 110-113. DOI: 10.54856/jiswa.202212225
  Number of downloads: 309     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. Design and Application of a Vibration Exciter System
  Bir Titreşim Uyarıcı Sisteminin Tasarımı ve Uygulamalası
  Mustafa Berkant SELEK, Mücahid CANDAN, Erol UYAR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 114-119. DOI: 10.54856/jiswa.202212227
  Number of downloads: 223     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. Predicting Capacity Change in Li-ion Batteries using Regression Models
  Regresyon Modelleri ile Li-ion Bataryalarında Kapasite Değişimi Tahmini
  Murat SÜRÜCÜ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 120-125. DOI: 10.54856/jiswa.202212229
  Number of downloads: 226     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. Improvement of CNN Network Parameters in Turkish Music Emotion Recognition
  Türk Müziği Duygu Tanımasında CNN Ağ Parametrelerinin İyileştirilmesi
  Murat SÜRÜCÜ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(2): 126-131. DOI: 10.54856/jiswa.202212230
  Number of downloads: 286     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF