Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2022, Volume: 5, Number: 1
 1. Learning-Based Image Rendering
  Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme
  Muhammed Kerim SOLMAZ, Mehmet SARIGÜL, Levent KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 1-3. DOI: 10.54856/jiswa.202205189
  Number of downloads: 591     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Building A Hybrid Recommendation System For E-Commerce
  E-Ticaret için Hibrit Öneri Sistemleri
  Hakkı ŞİMŞEK, Mustafa YENİAD
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 4-7. DOI: 10.54856/jiswa.202205190
  Number of downloads: 547     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Scene Construction from Depth Map Using Image-to-Image Translation Model
  Görüntüden Görüntüye Dönüşüm Modeli Kullanılarak Derinlik Haritası Girdisiyle Sahne Görseli Üretimi
  Hasan AVŞAR, Mehmet SARIGÜL, Levent KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 8-11. DOI: 10.54856/jiswa.202205192
  Number of downloads: 381     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Effects of Auricular Vagus Nerve Stimulation on Voice Characteristics
  Auriküler Vagus Sinir Stimülasyonunun İnsan Ses Özelliklerine Etkileri
  Ali Veysel ÖZDEN, Tayfun TATAR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 12-18. DOI: 10.54856/jiswa.202205193
  Number of downloads: 553     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Modification of posterior probability variable with frequency factor according to Bayes Theorem
  Bayes Teoremine göre frekans faktörü ile arka olasılık değişkeninin modifikasyonu
  Mehmet Sait VURAL, Muhammed TELÇEKEN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 19-26. DOI: 10.54856/jiswa.202205195
  Number of downloads: 504     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Detecting Tagged People in Camera Images
  Kamera Görüntülerinde Etiketlenen Kişilerin Tespit Edilmesi
  Muhammed TELÇEKEN, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 27-32. DOI: 10.54856/jiswa.202205197
  Number of downloads: 382     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Big Data in Health and the Importance of Data Visualization Tools
  Sağlıkta Büyük Veri ve Veri Görselleştirme Araçların Önemi
  Fehmi SKENDER, Ilker ALİ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 33-37. DOI: 10.54856/jiswa.202205198
  Number of downloads: 783     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. Development of Radiant Warmer Thermal Monitoring System to Improve Neonatal Patient Safety
  Yenidoğan Hasta Güvenliğini Artırmak Amacıyla Radyant Isıtıcı Termal İzleme Sistemi Geliştirilmesi
  Mertcan ÖZDEMİR, Kasım ERDOĞAN, Osman EROĞUL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 38-42. DOI: 10.54856/jiswa.202205201
  Number of downloads: 280     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. Development of Smart and Powered Anti Infection Face Mask
  Akıllı ve Güç Destekli Anti Enfeksiyon Yüz Maskesi Geliştirilmesi
  Muhammed Tarık ÇÖPOĞLU, Hakan OFLAZ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 43-48. DOI: 10.54856/jiswa.202205202
  Number of downloads: 283     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. Motor Imaginary Task Classification using Statistically Significant Time Domain and Frequency Domain EEG features
  İstatistiksel olarak Anlamlı EEG Zaman Alanı ve Frekans Alanı Öznitelikleri ile Motor Hayali Görev Sınıflandırılması
  Mürşide DEĞİRMENCİ, Yılmaz Kemal YÜCE, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 49-54. DOI: 10.54856/jiswa.202205203
  Number of downloads: 377     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. Human Mesenchymal Stem Cells Osteogenic Differentiation on Dental Barrier Membrane
  İnsan Mesenkimal Kök Hücrelerinin Dental Bariyer Membran Üzerinde Osteojenik Farklılaşması
  Bahar UTAR, Gülşah SUNAL, Günnur PULAT, Ozan KARAMAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 55-58. DOI: 10.54856/jiswa.202205206
  Number of downloads: 320     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. In House Development of Contact Microphone Based Wearable Device for Knee Joint Health Assessment Using Vibroarthrography
  Vibroartrografi Kullanılarak Diz Eklemi Sağlığı Değerlendirmesi için Kontak Mikrofon Tabanlı Giyilebilir Cihazın Kurum İçi Geliştirilmesi
  Dhirendra Kumar VERMA, Mirsaidin HUSSAİN, Poonam KUMARİ, Subramani KANAGARAJ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 59-65. DOI: 10.54856/jiswa.202205209
  Number of downloads: 342     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 13. Classification of Sleep Stages via Machine Learning Algorithms
  Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Uyku Evrelerinin Sınıflandırılması
  Ali BULUT, Galip ÖZTÜRK, İbrahim KAYA
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 66-70. DOI: 10.54856/jiswa.202205210
  Number of downloads: 429     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 14. Recognition of Turkish Command to Play Chess Game Using CNN
  Satranç Oyunu için CNN Kullanılarak Türkçe Komutları Tanıma
  Yakup KUTLU, Gizem KARACA
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 71-73. DOI: 10.54856/jiswa.202205211
  Number of downloads: 423     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF