Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2021, Volume: 4, Number: 1
 1. IoT Supported Pill Dispenser for Patients with Dementia
  Demanslı Hastalar için IoT Destekli İlaç Kutusu
  Mustafa Berkant SELEK, Alparslan ÖNDER, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 1-5. DOI: 10.54856/jiswa.202105138
  Number of downloads: 586     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Preliminary Study of a Surgical Navigation with Point Based Registration Method
  Nokta Tabanlı Eşleştirme Yöntemi ile Bir Cerrahi Navigasyon Ön Çalışması
  Tuğrul USLU, Levent ÇETİN, Erkin GEZGİN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 6-9. DOI: 10.54856/jiswa.202105140
  Number of downloads: 642     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Augmented Reality (AR) Assisted Smart Glasses: Case Study for Remote Support Between Two Distant Production Plants
  Artırılmış Gerçeklik (AR) Destekli Akıllı Gözlükler: Uzak İki Üretim Tesisi Arasında Uzaktan Destek Durum Çalışması
  Anıl ÇALIŞKAN, Volkan ÖZDEMİR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 10-19. DOI: 10.54856/jiswa.202105141
  Number of downloads: 615     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Developing an Educational Mobile Game to Provide Diabetes-Awareness Among Children
  Çocuklarda Diyabet Farkındalığını Sağlamak İçin Eğitici Bir Mobil Oyun Geliştirme
  Mustafa Berkant SELEK, Uğur Adnan ÇİFTÇİOĞULLARI, Yılmaz Kemal YÜCE, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 20-23. DOI: 10.54856/jiswa.202105143
  Number of downloads: 577     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Electromagnetic Weaponed Anti Terrorism Robot
  Electromanyetik Silahlı Terörle Mücadele Robotu
  Mert DEMİR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 24-30. DOI: 10.54856/jiswa.202105146
  Number of downloads: 470     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Statistical Relationship Between Strontium Content and Cooling Rate on A356 Alloy by Using Regression Analysis
  Regresyon Analizi Kullanılarak A356 Alaşımında Stronsiyum İçeriği ve Soğutma Hızı Arasındaki İstatistiksel İlişki
  Batuhan DOĞDU, Onur ERTUĞRUL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 31-37. DOI: 10.54856/jiswa.202105148
  Number of downloads: 365     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Design of Soft Fingers for a Surgical Robotic Hand with Hybrid Structure
  Hibrit Yapıda Bir Cerrahi El için Yumuşak Parmakların Tasarımı
  Seda ÖZBEK, Erkin GEZGİN, Mustafa Volkan YAZICI
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 38-41. DOI: 10.54856/jiswa.202105151
  Number of downloads: 652     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. Sliding Mode Control of Catheter Drive System and Performance Improvement via Fuzzy Logic
  Kateter Tahrik Sisteminin Kayma Kipli Kontrolü ve Bulanık Mantık ile Performans İyileştirmesi
  Gökmen Atakan TÜRKMEN, Levent ÇETİN, Barış Oğuz GÜRSES, Mert ŞENER, Özge AKBÜLBÜL, Aysun BALTACI
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 42-49. DOI: 10.54856/jiswa.202105154
  Number of downloads: 546     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. Spirulina Platensis and Bioremediation of Phosmet, Ethion, Methyl Parathion pesticides
  Spirulina Platensis ve Phosmet, Ethion, Methyl Parathion pestisitlerinin Bioremediasyonu
  Özlem GÜL, Bahar BANKOĞLU YOLA, Tuğba Raika KIRAN, Mehmet Lütfi YOLA
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 50-57. DOI: 10.54856/jiswa.202105156
  Number of downloads: 610     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. Determining the relation between the count number and x-ray energy level in pyroelectric materials using linear regression analysis
  Piroelektrik malzemelerde döngü sayısı ile x ışını enerji seviyesi arasındaki ilişkinin doğrusal regresyon analizi ile belirlenmesi
  Saadet Sena EGELİ, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 58-60. DOI: 10.54856/jiswa.202105157
  Number of downloads: 661     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. Design of Portable Multicolor LED-Based Optical System for the Photobiomodulation Therapy on Wound Healing Process
  Yara İyileştirme Sürecinde Fotobiyomodülasyon Terapisi için Çok Renkli LED Tabanlı Optik Sistem Tasarımı
  Nermin TOPALOĞLU AVŞAR, Ufuk BALKAYA, Ziyşan Buse YARALI ÇEVİK
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 61-67. DOI: 10.54856/jiswa.202105159
  Number of downloads: 539     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. Frequency Recognition from Temporal and Frequency Depth of the Brain-Computer Interface based on Steady-State Visual Evoked Potentials
  Durağan-Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellere Dayalı Beyin-Bilgisayar Arayüzünün Zamansal ve Frekanssal Derinliğinden Frekans Tanıma
  Ebru SAYILGAN, Yılmaz Kemal YÜCE, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 68-73. DOI: 10.54856/jiswa.202105160
  Number of downloads: 789     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 13. Medicinal Plants for Prevention and Treatment of Coronavirus Disease
  Koronavirüs Hastalığının Önlenmesi ve Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler
  Önder OTLU, Ceyhun BEREKETOĞLU, Tuğba Raika KIRAN, Aysun BAY KARABULUT
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 74-85. DOI: 10.54856/jiswa.202105163
  Number of downloads: 519     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF