Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2021, Volume: 4, Number: 1
 1. IoT Supported Pill Dispenser for Patients with Dementia
  Demanslı Hastalar için IoT Destekli İlaç Kutusu
  Mustafa Berkant SELEK, Alparslan ÖNDER, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 4(1): 1-5, 2021.
  Number of downloads: 112     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 2. Preliminary Study of a Surgical Navigation with Point Based Registration Method
  Nokta Tabanlı Eşleştirme Yöntemi ile Bir Cerrahi Navigasyon Ön Çalışması
  Tuğrul USLU, Levent ÇETİN, Erkin GEZGİN
  J Intel Syst App, 4(1): 6-9, 2021.
  Number of downloads: 250     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 3. Augmented Reality (AR) Assisted Smart Glasses: Case Study for Remote Support Between Two Distant Production Plants
  Artırılmış Gerçeklik (AR) Destekli Akıllı Gözlükler: Uzak İki Üretim Tesisi Arasında Uzaktan Destek Durum Çalışması
  Anıl ÇALIŞKAN, Volkan ÖZDEMİR
  J Intel Syst App, 4(1): 10-19, 2021.
  Number of downloads: 298     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 4. Developing an Educational Mobile Game to Provide Diabetes-Awareness Among Children
  Çocuklarda Diyabet Farkındalığını Sağlamak İçin Eğitici Bir Mobil Oyun Geliştirme
  Mustafa Berkant SELEK, Uğur Adnan ÇİFTÇİOĞULLARI, Yılmaz Kemal YÜCE, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 4(1): 20-23, 2021.
  Number of downloads: 105     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 5. Electromagnetic Weaponed Anti Terrorism Robot
  Electromanyetik Silahlı Terörle Mücadele Robotu
  Mert DEMİR
  J Intel Syst App, 4(1): 24-30, 2021.
  Number of downloads: 178     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 6. Statistical Relationship Between Strontium Content and Cooling Rate on A356 Alloy by Using Regression Analysis
  Regresyon Analizi Kullanılarak A356 Alaşımında Stronsiyum İçeriği ve Soğutma Hızı Arasındaki İstatistiksel İlişki
  Batuhan DOĞDU, Onur ERTUĞRUL
  J Intel Syst App, 4(1): 31-37, 2021.
  Number of downloads: 70     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 7. Design of Soft Fingers for a Surgical Robotic Hand with Hybrid Structure
  Hibrit Yapıda Bir Cerrahi El için Yumuşak Parmakların Tasarımı
  Seda ÖZBEK, Erkin GEZGİN, Mustafa Volkan YAZICI
  J Intel Syst App, 4(1): 38-41, 2021.
  Number of downloads: 262     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 8. Sliding Mode Control of Catheter Drive System and Performance Improvement via Fuzzy Logic
  Kateter Tahrik Sisteminin Kayma Kipli Kontrolü ve Bulanık Mantık ile Performans İyileştirmesi
  Gökmen Atakan TÜRKMEN, Levent ÇETİN, Barış Oğuz GÜRSES, Mert ŞENER, Özge AKBÜLBÜL, Aysun BALTACI
  J Intel Syst App, 4(1): 42-49, 2021.
  Number of downloads: 168     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 9. Spirulina Platensis and Bioremediation of Phosmet, Ethion, Methyl Parathion pesticides
  Spirulina Platensis ve Phosmet, Ethion, Methyl Parathion pestisitlerinin Bioremediasyonu
  Özlem GÜL, Bahar BANKOĞLU YOLA, Tuğba Raika KIRAN, Mehmet Lütfi YOLA
  J Intel Syst App, 4(1): 50-57, 2021.
  Number of downloads: 167     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 10. Determining the relation between the count number and x-ray energy level in pyroelectric materials using linear regression analysis
  Piroelektrik malzemelerde döngü sayısı ile x ışını enerji seviyesi arasındaki ilişkinin doğrusal regresyon analizi ile belirlenmesi
  Saadet Sena EGELİ, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 4(1): 58-60, 2021.
  Number of downloads: 244     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 11. Design of Portable Multicolor LED-Based Optical System for the Photobiomodulation Therapy on Wound Healing Process
  Yara İyileştirme Sürecinde Fotobiyomodülasyon Terapisi için Çok Renkli LED Tabanlı Optik Sistem Tasarımı
  Nermin TOPALOĞLU AVŞAR, Ufuk BALKAYA, Ziyşan Buse YARALI ÇEVİK
  J Intel Syst App, 4(1): 61-67, 2021.
  Number of downloads: 245     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 12. Frequency Recognition from Temporal and Frequency Depth of the Brain-Computer Interface based on Steady-State Visual Evoked Potentials
  Durağan-Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellere Dayalı Beyin-Bilgisayar Arayüzünün Zamansal ve Frekanssal Derinliğinden Frekans Tanıma
  Ebru SAYILGAN, Yılmaz Kemal YÜCE, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 4(1): 68-73, 2021.
  Number of downloads: 347     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 13. Medicinal Plants for Prevention and Treatment of Coronavirus Disease
  Koronavirüs Hastalığının Önlenmesi ve Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler
  Önder OTLU, Ceyhun BEREKETOĞLU, Tuğba Raika KIRAN, Aysun BAY KARABULUT
  J Intel Syst App, 4(1): 74-85, 2021.
  Number of downloads: 115     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF