Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Accepted Papers
 1. Learning-Based Image Rendering
  Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme
  Muhammed Kerim SOLMAZ, Mehmet SARIGÜL, Levent KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 1-3. DOI: 10.54856/jiswa.202205189
  Number of downloads: 144     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Building A Hybrid Recommendation System For E-Commerce
  E-Ticaret için Hibrit Öneri Sistemleri
  Hakkı ŞİMŞEK, Mustafa YENİAD
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 4-7. DOI: 10.54856/jiswa.202205190
  Number of downloads: 89     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Scene Construction from Depth Map Using Image-to-Image Translation Model
  Görüntüden Görüntüye Dönüşüm Modeli Kullanılarak Derinlik Haritası Girdisiyle Sahne Görseli Üretimi
  Hasan AVŞAR, Mehmet SARIGÜL, Levent KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 8-11. DOI: 10.54856/jiswa.202205192
  Number of downloads: 63     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Effects of Auricular Vagus Nerve Stimulation on Voice Characteristics
  Auriküler Vagus Sinir Stimülasyonunun İnsan Ses Özelliklerine Etkileri
  Ali Veysel ÖZDEN, Tayfun TATAR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 12-18. DOI: 10.54856/jiswa.202205193
  Number of downloads: 91     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Modification of posterior probability variable with frequency factor according to Bayes Theorem
  Bayes Teoremine göre frekans faktörü ile arka olasılık değişkeninin modifikasyonu
  Mehmet Sait VURAL, Muhammed TELÇEKEN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 19-26. DOI: 10.54856/jiswa.202205195
  Number of downloads: 64     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Detecting Tagged People in Camera Images
  Kamera Görüntülerinde Etiketlenen Kişilerin Tespit Edilmesi
  Muhammed TELÇEKEN, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 27-32. DOI: 10.54856/jiswa.202205197
  Number of downloads: 10     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF