Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Developing an Educational Mobile Game to Provide Diabetes-Awareness Among Children

Çocuklarda Diyabet Farkındalığını Sağlamak İçin Eğitici Bir Mobil Oyun Geliştirme

How to cite: Selek MB, Çiftçioğulları UA, Yüce YK, İşler Y. Developing an educational mobile game to provide diabetes-awareness among children. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(1): 20-23. DOI: 10.54856/jiswa.202105143

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 592

Title: Developing an Educational Mobile Game to Provide Diabetes-Awareness Among Children

Abstract: Diabetes is a serious life-long disease caused by the insufficient production of insulin hormones in the human body or the inefficient use of the insulin hormone in the human body. Diabetes is becoming more common day by day and it is a very important disease. Even so, people do not take diabetes seriously because they do not have enough information about diabetes. Also, most people cannot realize they have diabetes. For this reason, most of the studies in the literature have focused only on the diagnosis of diabetes. Diabetes treatment is an extremely costly process. In the treatment of diabetes, it is primarily aimed to raise the awareness of the patients' relatives and the patient. Training studies are carried out to raise the awareness of patient relatives and the patient. This training, which is given to raise awareness of patients and their relatives, is the most important and indispensable step of the diabetes treatment process. So, this education will achieve its goal more easily and quickly. In the prepared game, there will be information about diabetes prevention methods and diabetes disease. In case of doing factors that may cause diabetes in the game, the symptoms of the disease will be shown to the player. With the help of award-winning quizzes and short information in the game, a fun learning process is aimed for children. The longterm goals of the study are to raise awareness among nonpatients and reduce the frequency of occurrence of diabetes disease with the help of created awareness.

Keywords: Diabetes education; game-based education; mobile programming; game programming


Başlık: Çocuklarda Diyabet Farkındalığını Sağlamak İçin Eğitici Bir Mobil Oyun Geliştirme

Özet: Diyabet, insan vücudunda insülin hormonlarının yetersiz üretilmesinden veya insülin hormonunun insan vücudunda yetersiz kullanılmasından kaynaklanan yaşam boyu sürecek ciddi bir hastalıktır. Diyabet gün geçtikçe daha yaygın hale gelmektedir ve çok önemli bir hastalıktır. Yine de insanlar diyabeti ciddiye almıyorlar çünkü diyabet hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Ayrıca çoğu insan şeker hastası olduğunun farkına varamaz. Bu nedenle literatürdeki çalışmaların çoğu sadece diyabet teşhisine odaklanmıştır. Diyabet tedavisi son derece maliyetli bir süreçtir. Diyabet tedavisinde öncelikle hasta yakınlarının ve hastanın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hasta yakınlarını ve hastayı bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Hasta ve yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla verilen bu eğitim, diyabet tedavi sürecinin en önemli ve vazgeçilmez adımıdır. Böylece bu eğitim amacına daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Hazırlanan oyunda şeker hastalığı önleme yöntemleri ve şeker hastalığı hakkında bilgiler yer alacaktır. Oyunda şeker hastalığına neden olabilecek faktörlerin yapılması durumunda, hastalığın belirtileri oyuncuya gösterilecektir. Ödüllü sınavlar ve oyundaki kısa bilgiler yardımıyla çocuklar için eğlenceli bir öğrenme süreci hedefleniyor. Çalışmanın uzun vadeli hedefleri hasta olmayanları bilinçlendirmek ve oluşturulan farkındalıkla diyabet hastalığının görülme sıklığını azaltmaktır.

Anahtar kelimeler: Diyabet eğitimi; oyun temelli eğitim; mobil programlama; oyun programlama


Bibliography:
 • Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 14. Baskı. 2020. https://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_kilavuz/20200625154506-2020tbl_kilavuz86bf012d90.pdf (02.05.2021)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyabet Programı (2015-2020) 2015. https://extranet.who.int/ncdccs/Data/TUR_D1_T%C3%BCrkiye%20Diyabet%20Program%C4%B1%202015-2020.pdf (02.05.2021)
 • American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes, Approaches to Glycemic Treatment. Diabetes Care 2016; 39(1): 52-59.
 • Karakurt F, Carliolu A, Kasapoglu B, Gumus I. Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi. Yeni Tip Dergisi 2009; 26: 134-138.
 • Blumer I, Hadar E, Hadden DR, Jovanovic L, Mestman JH, Murad MH, Yogev Y. Diabetes and pregnancy: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(11): 4227-4249.
 • Akalin S, Aslan M, Baskal M. Diabetes Mellitus'un Tarihçesi. Book Chapter in Diabetes Mellitus (editors: Yilmaz C, Yilmaz T, Imamoglu S), Istanbul, Gri Tasarim, 2000, pp. 13-15.
 • Ozer E. Etkin diyabet hasta egitim programlarinin
 • gelistirilmesi. Book Chapter in Diyabet Merkezleri Alt Yapisinin Organizasyonu ve Diyabet Tani ve Tedavi Algoritması (editor Yılmaz T). İstanbul, Turkey, Türkiye Diyabet Merkezi Yayınları, 2002, pp. 33-42.
 • Uludag MO. Diyabete bagli ikincil hastaliklar (komplikasyonlar). Mised 2010; 23-24: 39-44.
 • Mudallar S, Henry RR. Management and prevention of diabetic complications. Book Chapter in Atlas of Diabetes (editor Skyler JS). Miami, USA, Springer Science+Business Media, 2012, pp. 232-248.
 • Durmaz Akyol A. Diyabet egitimi. Book Chapter in III. Ege Dahili Tip Gunleri Diyabet Hemsireligi (editor Fadiloglu C), Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Izmir, Turkey, 2004, pp. 201-227.
 • Yogendra Ji KA, Priyanka L, Nisha S, Ritu S. Newer strategies for insulin delivery. Ramesh Institute of Vocational & Technical Education 2012; 1717-1721.
 • Baysal A, Aksoy M, Besler HT, Bozkurt N, Kececioglu S, Mercanligil SM, Merdol TK, Pekcan G, Yildiz E. Diyet El Kitabı. 5th edition, Hatiboglu Publisher, Ankara, Turkey, 2008.
 • Ishikawa H, Takeuchi T, Yano E. Measuring functional, communicative, and critical health literacy. Diabetes Care 2008; 31(5): 874-879.
 • Akin FA, Atici B. Oyun tabanli ogrenme ortamlarinin ogrenci basarisina ve goruslerine etkisi. Turkish Journal of Educational Studies 2015; 2(2): 75-102.
 • Aslan S, Balci O. GAMED: Digital educational game development methodology. Simulation 2015; 91(4), 307-319.
 • American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes, foundations of care, and comprehensive medical evaluation. Diabetes Care 2016; 39(1): 23–35.
 • O'Reilly CA. Managing the care of patients with diabetes in the home care setting. Diabetes Spectrum 2005; 18(3): 162-166.
 • IDF Members in Europe / Turkey. 2020. https://idf.org/ournetwork/regions-members/europe/members/163-turkey.html (02.05.2021)
 • Gruszkiewicz SP, Baumgart E. Three-dimensional engine simulators with Unity 3D game software. In The 13th Annual General Assembly of the JAMU, Newfoundland, Labrador, Canada, October 15-17, 2012.