Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2019, Volume: 2, Number: 2
 1. Structured Learning Based Turkish Sentiment Analysis
  Yapılandırılmış Öğrenmeye Dayalı Türkçe Duygu Analizi
  Oğuz ÜLGEN, Arif Selçuk ÖĞRENCİ
  J Intel Syst App, 2(2): 90-93, 2019.
  Number of downloads: 681     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 2. A Convolutional Neural Network Model for Road Flow Direction Detection
  Yol Akış Yönünün Tespiti için Bir Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli
  Vedat TÜMEN, Özal YILDIRIM, Burhan ERGEN
  J Intel Syst App, 2(2): 94-99, 2019.
  Number of downloads: 701     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 3. The Diagnosis of Asthma using Hilbert-Huang Transform and Deep Learning on Lung Sounds
  Hilbert-Huang Dönüşümü ve Derin Öğrenme Kullanarak Akciğer Seslerinde Astım Teşhisi
  Gökhan ALTAN, Yakup KUTLU, Adnan Özhan PEKMEZCİ, Serkan NURAL
  J Intel Syst App, 2(2): 100-105, 2019.
  Number of downloads: 659     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 4. An Integrated Incubator Module for Pediatric Patient Monitoring Systems
  Pediatrik Hasta İzleme Sistemleri için Entegre Kuvöz Modülü
  Uğur ALTAN, Ahmet GÖKÇEN, Yakup KUTLU
  J Intel Syst App, 2(2): 106-110, 2019.
  Number of downloads: 541     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 5. Early Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation using Wavelet Transform Methods
  Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Dalgacık Dönüşüm Yöntemleriyle Erken Tahmini
  Ali NARİN, Yalçın İŞLER, Mahmut ÖZER
  J Intel Syst App, 2(2): 111-114, 2019.
  Number of downloads: 408     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 6. Variation of the Spiking Dynamics of a Hodgkin-Huxley Neuron with an Electrical Autaptic Connection Under Ion Channel Blocking
  Elektriksel Öz-sinapstik Bağlantılı Bir Hodgkin-Huxley Nöronunun Ateşleme Dinamiklerinin İyon Kanal Bloklama Durumunda Değişimi
  Rukiye UZUN, Mahmut ÖZER
  J Intel Syst App, 2(2): 115-118, 2019.
  Number of downloads: 385     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 7. Implementation of DC Motor Control Experimental Setup Platform for Intelligent System Applications
  Akıllı Sistem Uygulamaları İçin DC Motor Kontrolü Deney Seti Düzeneği Hazırlanması
  Mehmet Ali DİNÇER, Hakan ESER, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 2(2): 119-123, 2019.
  Number of downloads: 626     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 8. Microscopic Image Segmentation Based on Swarm Intelligence Optimization Algorithms
  Sürü Zekası Optimizasyon Algoritmaları Tabanlı Mikroskobik Görüntü Segmentasyonu
  Selen AYAS, Hülya DOĞAN, Eyüp GEDİKLİ, Murat EKİNCİ
  J Intel Syst App, 2(2): 124-130, 2019.
  Number of downloads: 1210     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 9. Data Mining Applications in Education
  Eğitimde Veri Madenciliği Uygulamaları
  Fehmi SKENDER
  J Intel Syst App, 2(2): 131-135, 2019.
  Number of downloads: 445     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 10. Combining Low-Level Image Features with Features from A Simple Convolutional Neural Network
  Düşük Seviye Görsel Öznitelikler ile Basit Bir Konvolüsyonel Sinir Ağından Elde Edilen Özniteliklerin Birleştirilmesi
  Özge ÖZTİMUR KARADAĞ, Özlem ERDAŞ
  J Intel Syst App, 2(2): 136-139, 2019.
  Number of downloads: 387     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 11. Domain-specific Evaluation Dataset Generator for Multilingual Text Analysis
  Çok Dilli Metin Analizinde Alan Bağımlı Değerlendirme Verisinin Oluşturulması
  Emrah İNAN, Vahab MOSTAFAPOUR, Fatih TEKBACAK
  J Intel Syst App, 2(2): 140-147, 2019.
  Number of downloads: 417     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 12. On the Usability of Snapchat: What do Users Think About It
  Kullanıcılar Snapchatin Kullanılabilirliği Hakkında Ne Düşünüyor
  Yılmaz Kemal YÜCE, Egehan TEZCAN, Caner UYGURALP, Başak Oğuz YOLCULAR, Miraç AKÇA
  J Intel Syst App, 2(2): 148-156, 2019.
  Number of downloads: 503     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 13. Android Controlled Mobile Robot Design with IP Camera
  Android Kontrollü IP Kameralı Gezgin Robot Tasarımı
  Emre DEMİR, Ahmet GÖKÇEN, Yakup KUTLU
  J Intel Syst App, 2(2): 157-161, 2019.
  Number of downloads: 567     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 14. Design of 3D Digitization Integrated Robotic Arm to Help Clinical Applications
  Klinik Uygulamalarda Kullanılması için 3B Sanallaştırıcı Entegreli Robotik Kol Tasarımı
  Mustafa Berkant SELEK, Aykut SOLMAZ, Emrah ÇETİNTAŞ, Kaan UĞUR, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 2(2): 162-166, 2019.
  Number of downloads: 418     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 15. Eog-Based Device Control Interface for Patients with Quadriplegia
  Kuadripleji Hastaları İçin Eog Göz Sinyali ile Cihaz Kontrolü Arabirimi
  Mustafa Berkant SELEK, Beste İMAMOĞLU, Mehmet Can YILDIRIM, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 2(2): 167-171, 2019.
  Number of downloads: 1123     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF