Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Implementation of DC Motor Control Experimental Setup Platform for Intelligent System Applications

Akıllı Sistem Uygulamaları İçin DC Motor Kontrolü Deney Seti Düzeneği Hazırlanması

How to cite: Dinçer MA, Eser H, İşler Y. Implementation of dc motor control experimental setup platform for intelligent system applications. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2019; 2(2): 119-123. DOI: 10.54856/jiswa.201912080

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 983

Title: Implementation of DC Motor Control Experimental Setup Platform for Intelligent System Applications

Abstract: Nowadays, DC engines have been widely used in daily life. Thanks to its popularity, students are expected to apply their theoretical control algorithms in a DC engine control as an application. Although these necessities and requirements, there is no presented experimental setup for both industrial and educational purposes. In this study, an experimental setup is developed in order to control two distinct DC engines via an embedded microcontroller board and engine driver circuits for testing intelligent system based control algorithms in PC. PID control algorithm is tested via the implemented setup.

Keywords: PID; engine control; experimental setup; Ardunio


Başlık: Akıllı Sistem Uygulamaları İçin DC Motor Kontrolü Deney Seti Düzeneği Hazırlanması

Özet: Günümüzde DC motorlar hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Popülerliği nedeniyle mühendislik eğitimi ve teknik eğitimde, öğrencilerin uygulama olarak geliştirdikleri algoritmaları bir DC motor kontrolünde denenmesi beklenmektedir. Fakat bu ihtiyaçlar ve gerekliliklere rağmen endüstri ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere yapılmış hazır bir deney seti veya düzenek bulunmamaktadır. Bu çalışmada iki farklı DC motorun kontrol edilebilmesi için hazır bir mikrodenetleyici kartı ve motor sürücü devreleriyle, bilgisayarda geliştirdikleri akıllı sistem kontrol algoritmasının denenebilmesi için bir deney seti geliştirilmiştir. Geliştirilen deney setinin PID kontrol algoritması ile denenmesi sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: PID; motor kontrol; deney seti; Ardunio


Bibliography:
 • Coskun I, Terzioglu H. Determining gain (PID) parameters make use of speed performance curve. Selcuk University Journal of Selcuk Technic 2007; 6(3): 180-205.
 • Demirbas S. An internet based PI controlled direct current motor experimental set. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 2007; 22(2): 401-410.
 • Arduino Main Board. Retrieved from https://www.direnc.net/arduino-uno-r3-smd
 • Arduino Development Tools. Retrieved from https://playground.arduino.cc/Main/DevelopmentTools
 • Mclain T. ME531–Design of control systems introduction to control systems. Lecture Notes, Brigham Young University, Utah, USA, 1999.
 • Kuo BC. Automatic Control Systems. Prentice-Hall, 1995.
 • Turanli M, Arslan S, Ozdemir A. Lazer gudumlu hedef takibi yapan robotik düzenegi tasarimi. TMMOB Elektrik Muhendisleri Odasi, 2007-2008 Ogretim Yili Proje Yarismasi, 2008.
 • Tastan T, PWM nedir? Antrak Dergisi 2007. Retrieved from https://antrak.org.tr/genel/pwm-nedir/ at May 24, 2011.
 • Motor Speed Sensor Module. Retrieved from https://www.seeedstudio.com/Motor-Speed-Sensor-Module-p1969.html
 • Servo Dc Motors Catalogue. Retrieved from www.nidec-servo.com
 • Gorgunoglu S, Bay OF. Design and implementation of an 8051 microcontroller educational set. Journal of Polytecnic 2002; 5(3): 195-207.