Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893

Combining Low-Level Image Features with Features from A Simple Convolutional Neural Network

Düşük Seviye Görsel Öznitelikler ile Basit Bir Konvolüsyonel Sinir Ağından Elde Edilen Özniteliklerin Birleştirilmesi

How to cite: Öztimur Karadağ , Erdaş . Combining low-level image features with features from a simple convolutional neural network. J Intell Syst Appl 2019; 2(2): 136-139.

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 394

Title: Combining Low-Level Image Features with Features from A Simple Convolutional Neural Network

Abstract:

Keywords: Image processing; feature extraction; low-level features; convolutional neural networks


Başlık: Düşük Seviye Görsel Öznitelikler ile Basit Bir Konvolüsyonel Sinir Ağından Elde Edilen Özniteliklerin Birleştirilmesi

Özet:

Anahtar kelimeler: Görüntü işleme; öznitelik çıkarma; düşük seviye öznitelikler; konvolusyonel nöral ağlar


Bibliography: