Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2021, Volume: 4, Number: 2
 1. Devices Used by 112 Personnel in the Covid-19 Pandemic Process, Validation and Problems Encountered
  Covid-19 Pandemi Sürecinde 112 Personelinin Kullandığı Cihazlar, Validasyonu ve Karşılaştığı Sorunlar
  Ahmet ŞANVERDİ, Eda Nur KARAGÖZ, Mehmet Lütfi YOLA
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 86-94. DOI: 10.54856/jiswa.202112164
  Number of downloads: 697     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Forecasting Model to Predict the Spreading of the COVID-19 Outbreak in Turkey
  Türkiye'de COVID-19 Salgınının Yayılımını Öngörmek İçin Tahmin Modeli
  Ceyhun BEREKETOĞLU, Nermin ÖZCAN, Tuğba Raika KIRAN, Mehmet Lütfi YOLA
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 95-102. DOI: 10.54856/jiswa.202112165
  Number of downloads: 544     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Ovarian Cancer Prediction Using PCA, K-PCA, ICA and Random Forest
  PCA, K-PCA, ICA ve Random Forest Kullanarak Yumurtalık Kanserinin Tahmini
  Asiye ŞAHİN, Nermin ÖZCAN, Gökhan NUR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 103-108. DOI: 10.54856/jiswa.202112168
  Number of downloads: 662     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Pulse-Galvanic Skin Response Analysis with Multiple Sensor Device Design
  Çoklu Algılayıcı Cihaz Tasarımı ile Nabız-Galvanik Deri Tepkisi Analizi
  Mehmet Ali DİNÇER, Kübra EVREN ŞAHİN, Savaş ŞAHİN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 109-112. DOI: 10.54856/jiswa.202112170
  Number of downloads: 636     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. WITHDRAWN: Histopathological Evaluation of Tissue Specific Responses of Subacute Clothianidin Administration in Oncorhynchus mykiss
  İPTAL: Oncorhynchus mykiss’te Subakut Clothianidin Uygulamasının Doku Spesifik Yanıtlarının Histopatolojik Değerlendirmesi
  Gökhan NUR, Demet DOĞAN, Hacı Ahmet DEVECİ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 113-119. DOI: 10.54856/jiswa.202112173
  Number of downloads: 658     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Manufacturing Multicolor LED-Based Phototherapy Device with a Novel 3D Design
  3 Boyutlu Özgün Tasarımı ile Çok Renkli LED Tabanlı Fototerapi Cihazı Üretimi
  Büşra YAŞAR, Yalçın İŞLER, Nermin TOPALOĞLU AVŞAR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 120-124. DOI: 10.54856/jiswa.202112174
  Number of downloads: 647     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Artificial Intelligence Applications in Nutrition and Dietetics
  Beslenme ve Diyetetikte Yapay Zeka Uygulamaları
  İzzet ÜLKER, Feride AYYILDIZ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 125-127. DOI: 10.54856/jiswa.202112175
  Number of downloads: 749     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. A Comparison of Different Strategies for The Modification of Quartz Tuning Forks Based Mass Sensitive Sensors Using Natural Melanin Nanoparticles
  Doğal Melanin Nanopartikülleri Kullanarak Kuvars Ayar Çatalı Tabanlı Kütle Duyarlı Sensörlerin Modifikasyonu İçin Farklı Stratejilerin Karşılaştırması
  Derya DEMİR, Sude GÜNDOĞDU, Şeyda KILIÇ, Tuğçe KARTALLIOĞLU, Yusuf ALKAN, Engin BAYSOY, Gizem KALELİ CAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 128-132. DOI: 10.54856/jiswa.202112177
  Number of downloads: 1456     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. Evaluation of Wigner-Ville Distribution Features to Estimate Steady-State Visual Evoked Potentials' Stimulation Frequency
  Durağan Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Uyarı Frekansını Kestirmek için Wigner-Ville Dağılım Özniteliklerinin Değerlendirilmesi
  Mürşide DEĞİRMENCİ, Ebru SAYILGAN, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 133-136. DOI: 10.54856/jiswa.202112178
  Number of downloads: 795     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. Detecting Abnormalities in Heart Sounds
  Kalp Seslerindeki Anormalliklerin Belirlenmesi
  Muhammed TELÇEKEN, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 137-143. DOI: 10.54856/jiswa.202112180
  Number of downloads: 587     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. EEG based Spatial Attention Shifts Detection using Time-Frequency features on Empirical Wavelet Transform
  Ampirik Dalgacık Dönüşümünde Zaman-Frekans Özniteliklerini Kullanarak EEG tabanlı Uzamsal Dikkat Kayması Tespiti
  Gökhan ALTAN, Gülçin İNAT
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 144-149. DOI: 10.54856/jiswa.202112181
  Number of downloads: 604     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. Diabetes Prediction Using Machine Learning Techniques
  Makine Öğrenmesi Tekniklerini Kullanarak Diyabet Tahmini
  Şeyma KIZILTAŞ KOÇ, Mustafa YENİAD
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 150-152. DOI: 10.54856/jiswa.202112183
  Number of downloads: 635     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 13. Interpolation-Based Smart Video Stabilization
  Enterpolasyon Tabanlı Akıllı Video Stabilizasyonu
  Semiha DERVİŞOĞLU, Mehmet SARIGÜL, Levent KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 153-156. DOI: 10.54856/jiswa.202112185
  Number of downloads: 514     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 14. Regional Signal Recognition of Body Sounds
  Vücut Seslerinden Bölgesel Sinyal Teşhisi
  Osman BALLI, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 157-160. DOI: 10.54856/jiswa.202112187
  Number of downloads: 455     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF