Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2020, Volume: 3, Number: 2
 1. Predictive Maintenance Studies Applied to an Industrial Press Machine Using Machine Learning
  Makine Öğrenmesi Kullanılarak Endüstriyel Pres Makinesine Uygulanan Kestirimci Bakım Çalışmaları
  Erkut YİĞİT, Mehmet Zeki BİLGİN, Ahmet Erdem ÖNER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 57-63. DOI: 10.54856/jiswa.202012117
  Number of downloads: 639     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. User Localization in an Indoor Environment by Combining Different Algorithms through Plurality Rule
  İç Mekanda Kullanıcı Lokalizasyonu için Farklı Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Çoğulluk Kuralı ile Birleştirilmesi
  Muzaffer Cem ATEŞ, Osman Emre GÜMÜŞOĞLU, Aslınur ÇOLAK, Nilgün FESCİOĞLU ÜNVER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 64-68. DOI: 10.54856/jiswa.202012118
  Number of downloads: 710     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Effect of Different Batch Size Parameters on Predicting of COVID19 Cases
  Farklı Parti Boyutu Parametrelerinin COVID19 Vakalarının Tahmini Üzerindeki Etkisi
  Ali NARİN, Ziynet PAMUK
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 69-72. DOI: 10.54856/jiswa.202012119
  Number of downloads: 605     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Investigation of Elastic Tensile Behavior of Thermoplastic Discs Reinforced With Steel Wires
  Çelik Tellerle Takviye Edilmiş Termoplastik Disklerin Elastik Gerilmelerinin İncelenmesi
  Huseyin Fırat KAYIRAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 73-76. DOI: 10.54856/jiswa.202012121
  Number of downloads: 784     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Modeling of ECG and SCG Signals Using Predefined Signature and Envelope Sets
  EKG ve SKG Sinyallerinin Temel Tanım ve Zarf Vektörleriyle Modellenmesi
  Emir HARDAL, İnci ZAİM GÖKBAY
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 77-83. DOI: 10.54856/jiswa.202012123
  Number of downloads: 556     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Machine Learning Based Electric Energy Consumption Prediction of a Large-Scaled Production Plant with Small-Scaled Data
  Küçük Ölçekli Verilerle Büyük Ölçekli Bir Üretim Tesisinin Makine Öğrenimine Dayalı Elektrik Enerjisi Tüketim Tahmini
  Volkan ÖZDEMİR, Anıl ÇALIŞKAN, Arif YİĞİT
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 84-89. DOI: 10.54856/jiswa.202012124
  Number of downloads: 1075     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Classifying stable and unstable videos with deep convolutional networks
  Stabil ve stabil olmayan videoların derin evrişimli ağlarla sınıflandırılması
  Mehmet SARIGÜL, Levent KARACAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 90-92. DOI: 10.54856/jiswa.202012125
  Number of downloads: 30280     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. Patient Survival Prediction with Machine Learning Algorithms
  Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hastanın Hayatta Kalım Tahmini
  Mustafa Berkant SELEK, Saadet Sena EGELİ, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 93-96. DOI: 10.54856/jiswa.202012126
  Number of downloads: 822     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. Electromagnetic Weaponed Air Robot
  Electromanyetik Silahlı Hava Robotu
  Mert DEMİR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 97-102. DOI: 10.54856/jiswa.202012127
  Number of downloads: 445     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. WITHDRAWN: Classification of Phonocardiography Signals Using Imbalanced Machine Learning Techniques
  İPTAL: Dengesiz Makine Öğrenimi Teknikleri Kullanılarak Fonokardiyografi Sinyallerinin Sınıflandırılması
  Mustafa Berkant SELEK, Sude PEHLİVAN, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 103-106. DOI: 10.54856/jiswa.202012128
  Number of downloads: 327     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. Usage of Machine Learning Algorithms on Precision Agriculture Applications
  Hassas Tarım Uygulamaları Üzerinde Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanımı
  Yekta Can YILDIRIM, Mustafa YENİAD
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 107-113. DOI: 10.54856/jiswa.202012129
  Number of downloads: 500     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. Mini Review on Dental Imaging Devices and Use of Artificial Intelligence in Dentistry
  Dental Görüntüleme Cihazları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zekanın Kullanımı Üzerine Kısa İnceleme
  Saadet Sena EGELİ, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 114-117. DOI: 10.54856/jiswa.202012130
  Number of downloads: 5009     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 13. Process Analysis in Production of Desired Quality Steel in Ladle Furnaces in Iron and Steel Industry
  Demir Çelik Endüstrisinde Pota Fırınlarında İstenilen Kalitede Çelik Üretiminde Proses Analizi
  Gökçe ÖZDEŞ, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 118-121. DOI: 10.54856/jiswa.202012131
  Number of downloads: 634     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 14. Virtual Reality Applications in Nursing
  Hemşirelikte Sanal Gerçeklik Uygulamaları
  Gizem ARSLAN, Yasemin TOKEM, Yalçın İŞLER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 122-129. DOI: 10.54856/jiswa.202012132
  Number of downloads: 763     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 15. Examining the Difference Between Image Size, Background Color, Gray Picture and Color Picture in Leave Classification with Deep Learning
  Derin Öğrenme İle Yaprak Sınıflandırmada Görüntü Boyutu, Arka Plan Rengi ve Gri Resim ile Renkli Resim Arasındaki Farkın İncelenmesi
  Yunus CAMGÖZLÜ, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 130-133. DOI: 10.54856/jiswa.202012133
  Number of downloads: 688     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 16. Effect of Deep Learning Feature Inference Techniques on Respiratory Sounds
  Derin Öğrenme Öznitelik Çıkarma Tekniklerinin Solunum Sesleri Üzerindeki Etkisi
  Osman BALLI, Yakup KUTLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(2): 134-137. DOI: 10.54856/jiswa.202012135
  Number of downloads: 3007     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF