Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2018, Volume: 1, Number: 2
 1. Prediction of Day Ahead Hourly Solar Radiation by Meteorological Forecasting Supported Artificial Neural Network: A Case Study for Trabzon Province
  Meteorolojik Tahmin Destekli Yapay Sinir Ağı ile Gün Öncesi Saatlik Güneş Işınımı Kestirimi: Trabzon ili Örneği
  Sibel ÇEVİK, Recep ÇAKMAK, İsmail Hakkı ALTAŞ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 87-92. DOI: 10.54856/jiswa.201812029
  Number of downloads: 873     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Design Optimization of Low-Pass Filter with Exponential Transmission Lines Using Differential Evolutionary Algorithm
  Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanılarak Eksponansiyel Hatlar ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
  Aysu BELEN, Filiz GÜNEŞ, Mehmet Ali BELEN, Mahdi Ranjbar MOULE
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 93-97. DOI: 10.54856/jiswa.201812030
  Number of downloads: 893     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Control of Inverted Pendulum Using Fractional Order PID Controllers Based on Particle Swarm Optimization
  Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Kullanılarak Ters Sarkaç Sisteminin Kesir Dereceli PID ile Kontrolü
  Cemilcan MACİT, Banu ATAŞLAR AYYILDIZ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 98-102. DOI: 10.54856/jiswa.201812031
  Number of downloads: 1382     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. A Simulation Study on Controlling Excitation Current of Synchronous Motor and Reactive Power Compensation via PSO Based PID and PID Controllers
  PSO Tabanlı PID ve PID Denetleyiciler ile Senkron Motorun Uyartım Akım Denetimi ve Reaktif Güç Kompanzasyonu Benzetim Çalışması
  Ahmet GANİ, Hakan AÇIKGÖZ, Ökkeş Fatih KEÇECİOĞLU, Erdal KILIÇ, Mustafa ŞEKKELİ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 103-110. DOI: 10.54856/jiswa.201812035
  Number of downloads: 682     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Artificial Intelligence Based Android Mobile Application Design For Accounting
  Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Muhasebe Android Mobil Uygulama Tasarımı
  Muhammet Serhat OKYAY, Ayşegül ALAYBEYOĞLU, Aytuğ ONAN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 111-116. DOI: 10.54856/jiswa.201812037
  Number of downloads: 3100     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Emotional Harmony in My Social Network
  Sosyal Ağımdaki Duygusal Uyum
  Kaan ANT, Banu DİRİ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 117-121. DOI: 10.54856/jiswa.201812038
  Number of downloads: 725     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Recognition of Real-World Texture Images Under Challenging Conditions With Deep Learning
  Derin Öğrenme Kullanarak Gerçek Dünya Doku Görüntülerinin Zorlu Koşullarda Tanınması
  Özal YILDIRIM, Ayşegül UÇAR, Ulaş Baran BALOĞLU
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 122-126. DOI: 10.54856/jiswa.201812039
  Number of downloads: 815     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. Anomaly Detection with Structural Similarity and Optical Flow Histogram
  Yapısal Benzerlik ve Optik Akış Histogramı ile Anomali Tespiti
  Kadriye ÖZ, İsmail Rakıp KARAŞ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 127-130. DOI: 10.54856/jiswa.201812040
  Number of downloads: 619     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. Using Local Features in Face Recognition Systems
  Yüz Tanıma Sistemlerinde Yerel Özniteliklerin Kullanılması
  Yıldız AYDIN, Funda AKAR
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 131-134. DOI: 10.54856/jiswa.201812041
  Number of downloads: 812     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. Air Defence Decision Support System Design Using Fuzzy Logic
  Bulanık Mantık Kullanarak Hava Savunma Karar Destek Sistemi Tasarımı
  Fuat BEŞER, Doğan ADIGÜZEL, Ömür YILDIRIM, Tülay YILDIRIM
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 135-139. DOI: 10.54856/jiswa.201812042
  Number of downloads: 892     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. Comparison of Dimension Reduction Algorithms on EEG Signals
  EEG İşaretlerinde Boyut İndirgeme Algoritmalarının Karşılaştırılması
  Ümit ÖZSANDIKÇIOĞLU, Ayten ATASOY, Yavuz KABLAN, Yusuf SEVİM, Murat AYKUT
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 140-144. DOI: 10.54856/jiswa.201812043
  Number of downloads: 684     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. Estimation for Survival of Lung Cancer Patients Depending on Different Attributes
  Akciğer Kanseri Hastalarının Farklı Özelliklerine Göre Hayatta Kalma Olasılıkları ile İlgili Tahmin
  Tuğba SARAÇ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 145-148. DOI: 10.54856/jiswa.201812044
  Number of downloads: 652     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 13. Feature Selection for ECG Beat Classification using Genetic Algorithms
  Genetik Algoritmalar Kullanarak EKG Vuru Sınıflandırması için Öznitelik Seçimi
  Çağla SARVAN, Nalan ÖZKURT, Korhan KARABULUT
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 149-156. DOI: 10.54856/jiswa.201812045
  Number of downloads: 911     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 14. Ontology Based Tweet Classification
  Ontoloji Desteğiyle Tweet Sınıflandırma
  Nur Betül YAMAN, Mehmet Emre İYİCAN, Banu DİRİ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 157-161. DOI: 10.54856/jiswa.201812047
  Number of downloads: 793     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 15. Fast Heuristic Optimization Methods for Point Label Placement Problem
  Nokta Etiketi Yerleştirme Problemi için Hızlı Sezgisel Eniyileme Yöntemleri
  Orkun AKİLE, Erdoğan SEVİLGEN
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 162-167. DOI: 10.54856/jiswa.201812048
  Number of downloads: 690     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF