Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
 1. Gender Effects On Prefrontal Cortex Oxygenation Levels During Auditory Oddball Task In Children
  Çocuklarda İşitsel Oddball Paradigması Esnasında Prefrontal Korteks Oksijenlenmesinde Cinsiyetin Etkileri
  Miray ALTINKAYNAK, Ayşegül GÜVEN, Nazan DOLU, Meltem İZZETOĞLU, Ferhat PEKTAŞ, Sevgi ÖZMEN, Esra DEMİRCİ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 1-7. DOI: 10.54856/jiswa.201805049
  Number of downloads: 1153     (in English)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 2. Reliability Based Task Allocation Analysis for Multi-Robot Systems by Using Fuzzy Logic
  Bulanık Mantık Kullanılarak Çoklu Robot Sistemleri İçin Güvenilirlik Tabanlı Görev Paylaşım Analizi
  Muhammed Oğuz TAŞ, Uğur YAYAN, Hasan Serhan YAVUZ, Ahmet YAZICI
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 8-12. DOI: 10.54856/jiswa.201805006
  Number of downloads: 706     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 3. Comparison of Templates with Word2vec in Finding Semantic Relations Between Words
  Kelimeler Arası Anlamsal İlişkilerin Bulunmasında Word2vec ile Şablonların Karşılaştırılması
  Kaan ANT, Uğur SOĞUKPINAR, Mehmet Fatih AMASYALI
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 13-17. DOI: 10.54856/jiswa.201805007
  Number of downloads: 994     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 4. Implementation of Harris Corner Detection Algorithm for Volumetric Images
  Harris Köşe Bulma Algoritmasının Hacimsel Görüntüler için Uygulanması
  Ceyda Nur ÖZTÜRK, Songül ALBAYRAK
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 18-22. DOI: 10.54856/jiswa.201805008
  Number of downloads: 841     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 5. Rainfall Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
  Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi İle Yağış Tahmini
  Özlem TERZİ, Onur ÖZCANOĞLU, Tahsin BAYKAL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 23-25. DOI: 10.54856/jiswa.201805009
  Number of downloads: 745     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 6. Adaptation to Software of Epigenetic Algorithm
  Epigenetik Algoritmanın Yazılıma Uyarlanması
  Serdar BİROĞUL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 26-30. DOI: 10.54856/jiswa.201805010
  Number of downloads: 875     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 7. Detection and Classification of Ring Failures by Artificial Neural Networks in Bearings
  Rulmanlarda Bilezik Arızalarının Yapay Sinir Ağları ile Tespiti ve Sınıflandırılması
  Yunus Emre KARABACAK, Hamdi Tolga KAHRAMAN, Levent GÜMÜŞEL, Cemal YILMAZ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 31-35. DOI: 10.54856/jiswa.201805011
  Number of downloads: 762     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 8. Modulation Classification of MFSK Modulated Signals Using Wavelet Decomposition
  MFSK Kiplenimli İşaretlerde Dalgacık Ayrıştırması Kullanarak Kiplenim Sınıflandırılması
  Burcu BARIŞ, Damla KUNTALP, Mehmet Emre ÇEK
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 36-40. DOI: 10.54856/jiswa.201805013
  Number of downloads: 782     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 9. Design of Greenhouse Automation with Arduino
  Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı
  Erkan ÜNAL, Kadir EKMEKCİ, Berkan YILMAZ, Ali Emre KIZILTUNA, Muhammet Tahir GÜNEŞER
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 41-45. DOI: 10.54856/jiswa.201805014
  Number of downloads: 1193     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 10. A Domain Specific Entity Linking Approach Consuming Multistore Environment
  Çoklu Veri Depo Ortamını Kullanan Alana Özgü Varlık Bağlama Yaklaşımı
  Emrah İNAN, Burak YÖNYÜL, Fatih TEKBACAK
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 46-52. DOI: 10.54856/jiswa.201805016
  Number of downloads: 692     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 11. A Fast Firefly Algorithm
  Hızlı Ateş Böceği Algoritması
  Rüştü AKAY, Alper BASTURK
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 53-56. DOI: 10.54856/jiswa.201805017
  Number of downloads: 780     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 12. Classification Of Wheat Grains Using Image Processing Techniques Based Neuro-Fuzzy System Model
  Görüntü İşleme Tekniklerine Dayalı Sinirsel-Bulanık Sistem Modeli Kullanarak Buğday Danelerinin Sınıflandırılması
  Ahmet KAYABAŞI, Kadir SABANCI, Abdurrahim TOKTAŞ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 57-61. DOI: 10.54856/jiswa.201805018
  Number of downloads: 690     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 13. Comparison of Artificial Neural Networks and Genetic Programming Methods For Activity Recognition
  Aktivite Tanımada Yapay Sinir Ağları ve Genetik Programlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Çağatay Berke ERDAŞ, Tunç AŞUROĞLU, Koray AÇICI, Hasan OĞUL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 62-66. DOI: 10.54856/jiswa.201805019
  Number of downloads: 848     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 14. Autonomous Mobile Robot Navigation in Structured Rough Terrain
  Tasarlanmış Engebeli Ortamda Otonom Mobil Robot Gezinimi
  Azad YAŞAR, Erkan USLU, Furkan ÇAKMAK, Nihal ALTUNTAŞ, Mehmet Fatih AMASYALI, Sırma YAVUZ
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 67-74. DOI: 10.54856/jiswa.201805023
  Number of downloads: 1923     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 15. A Study on Smart Park System Mobile Applications Retrievable by The Users Over Google Play Store
  Google Play Mağazası Üzerinden Kullanıcının Erişebildiği Akıllı Park Sistemi Mobil Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma
  Samet DİNÇER, Emre Rıfat YILDIZ, Yıltan BİTİRİM, Duygu Çelik ERTUĞRUL
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 75-80. DOI: 10.54856/jiswa.201805027
  Number of downloads: 753     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF

 16. A New Emigrant Creation Strategy with Randomized Sources for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm
  Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması için Rastgele Kaynaklar ile Yeni Bir Göçmen Üretme Yaklaşımı
  Selçuk ASLAN, Derviş KARABOĞA, Alperen AKSOY
  Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 81-86. DOI: 10.54856/jiswa.201805028
  Number of downloads: 1145     (in Turkish)
  Abstract / Özet   Full Text: PDF