Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Portable Epilepsy Seizure Warning and Emergency Response Armband Design

Taşınabilir Epilepsi Nöbeti Uyarı ve Acil Müdahale Kol Bandı Tasarımı

How to cite: Çıklaçandır S, İşler Y. Portable epilepsy seizure warning and emergency response armband design. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(1): 1-5. DOI: 10.54856/jiswa.202005091

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 756

Title: Portable Epilepsy Seizure Warning and Emergency Response Armband Design

Abstract: Epilepsy, also known as Sara in Turkish, is a neurological disorder that is very common in the community. It can have an impact as significant on the quality of life of individuals and cause injury or fatal consequences. The most important symptom of epilepsy is the patient's seizures. In case of seizure, changes in consciousness, behaviour, sensation in motor movements and autonomic functions are observed. As a result, involuntary contractions and movements occur. Epilepsy is a generally unknown disorder in populations with first aid deficiency. Various non-medical interventions are applied during the patient's seizure and these wrong practices adversely affect the life of the patient. Therefore, it should be known by the people around it how the emergency intervention should be done during an epileptic seizure. In this study, a medical device was designed to alert people to epileptic patients during seizures and tell them what to do. With this device, people around the person having an epileptic seizure will be told what should be done with the sound warnings from the device and the patient will be able to survive the seizure in a healthy.

Keywords: Epilepsy; wearable technology; audible warning system


Başlık: Taşınabilir Epilepsi Nöbeti Uyarı ve Acil Müdahale Kol Bandı Tasarımı

Özet: Epilepsi diğer bir adıyla sara hastalığı toplumda oldukça fazla gözüken nörolojik hastalıktır. Kişilerin hayat kalitelerini önemli bir şekilde etkileyen ve yaralanma ya da ölümlü sonuçlara neden olabilmektedir. Epilepsi hastalığının en önemli belirtisi hastanın nöbetler geçirmesidir. Nöbet durumunda kişide bilinç, davranış, motor hareketlerde duyu ve otonomik fonksiyonlarda değişiklikler ortaya çıkar. Bunun sonucunda istemsiz kasılmalar ve hareketlenmeler meydana gelir. İlk yardım eksikliği olan toplumlarda epilepsi hastalığı genel olarak bilinmemektedir. Hasta nöbet geçirirken tıbbi olmayan çeşitli müdahaleler uygulanmakta ve bu yanlış uygulamalar hastanın yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden epilepsi hastası nöbet geçirirken acil müdahalenin ne olması ve ne şekilde yapılması gerektiği etraftaki kişiler tarafından bilinmesi gerekir. Bu çalışmada epilepsi hastasının nöbet geçirmesi esnasında etrafındaki kişilere uyarı verecek ve neler yapılması gerektiğini anlatacak bir medikal cihaz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu cihaz sayesinde epilepsi nöbeti geçiren hastanın yakınındaki kişilere cihazdan gelen sesli uyarılar ile nelerin yapılması gerektiği anlatılacak ve hastanın nöbeti sağlıklı bir şekilde atlatması sağlanacaktır.

Anahtar kelimeler: Epilepsi; giyilebilir teknoloji; sesli uyarı sistemi


Bibliography:
 • Engel Jr J. Seizures and epilepsy. Oxford University Press, 2013, Los Angeles, California, USA, pp. 4-10.
 • Akdag G, Algin DI, Erdinc OO. Epilepsy. Osmangazi Journal of Medicine 2016; 38(1): 35-41.
 • Parker S. Brain: Injury, illness, and health. Heinemann Publisher, 2003, Chicago, USA, pp. 38-39.
 • England MJ, Liverman CT, Schultz AM, Strawbridge LM. Epilepsy across the spectrum: Promoting health and understanding. National Academies Press, 2012, Washington (DC), USA, pp. 20-21.
 • Zoghi M. Epilepsy and how it can be controlled. Royal Melbourne Hospital, 2014, pp. 1-2.
 • Topcu M. Epilepsi hakkinda bilmek istedikleriniz. Asina Kitaplar, 2007, in Turkish, pp. 9-72.
 • Kutlu G. Epilepsy and women. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University 2018; 5(2): 27-29.
 • Sakai APFS, Rego CPSG. How to recognize treat and epilepsy in the elderly. Gerontology & Geriatrics 2019; 4(5): 162-172.
 • Haroutounian S. Preventing Medication Errors at Home. Oxford University Press, USA, 2019.
 • Mnati MJ, Van den Bossche A, Chisab RF. A smart voltage and current monitoring system for three phase inverters using an android smartphone application. Sensors 2017; 17(4): 872.
 • Reddy DV, Suresh V, Hemalatha T. Smart helmet and bike management system. Journal of the Gujarat Research Society 2019; 21(11): 303-311.