Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modelling an Intelligent System for Management of Central Sterilization Units

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri İşletimi için Akıllı Sistem Modellemesi

How to cite: Fındık A, Pınarer , Turhan S. Modelling an intelligent system for management of central sterilization units. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2019; 2(1): 19-25. DOI: 10.54856/jiswa.201905053

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 1486

Title: Modelling an Intelligent System for Management of Central Sterilization Units

Abstract: Central Sterilization Units (MSU) in our country are insufficient in terms of planning, operation, management, infrastructure design and technological aspects. This negatively affects the work of health institutions and causes the spread of hospital infections threatening public health. A business plan to be adopted throughout the country is standardized by supporting the operation processes of MSUs which have an important place in terms of the health of the health institutions in our work in terms of community health, with the technological infrastructure. In this report, a smart system model is presented in order to improve the productivity of the business processes belonging to the Central Sterilization Unit of health institutions and to improve their performance. With the new process model unveiled, standardization is realized in the processes applied in the MSUs. In this direction, firstly the functioning of the MSU of a medium-sized health institution was examined, the causes of the inefficiency in the current operation were determined, and a new process modelling was carried out to improve the system. In the second stage of the project, the center's productivity and performance changes were measured if an information system was included in the operation of the MS. Business processes and writing processes are reconfigured in line with the outputs obtained and made suitable for the health institution. In addition, with the barcode-optical reader system added to the information system, the error-free and efficient operation of the system has been ensured by minimizing the user interaction in line with the internet principles of the objects.

Keywords: health informatics; central sterilization unit; health data management


Başlık: Merkezi Sterilizasyon Üniteleri İşletimi için Akıllı Sistem Modellemesi

Özet: Ülkemizdeki Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) planlama, işleyiş, yönetim, altyapı tasarımı ve teknolojik açıdan yetersizdir. Bu durum hem sağlık kurumlarının çalışmalarını olumsuz etkilemekte hem de toplum sağlığını tehdit eden hastane enfeksiyonlarının yayılmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda gerek toplum sağlığı açısından gerekse sağlık kurumlarının işleyişi açısından önemli bir yere sahip olan MSÜlerin işleyiş süreçlerini teknolojik altyapı ile destekleyerek ülke genelinde benimsenecek bir iş planı standardize edilmektedir. Bu bildiride sağlık kurumlarının Merkezi Sterilizasyon Ünitesine ait iş süreçlerinin verimliliklerinin arttırılması ve performanslarının iyileştirilmesi amacıyla akıllı sistem modeli sunulmaktadır. Ortaya çıkarılan yeni süreç modeli ile MSÜlerin genelinde uygulanan süreçlerde standardizasyon sağlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk önce orta ölçekli bir sağlık kurumunun MSÜsünün işleyişi incelenmiş, mevcut işleyişteki verimsizliğe sebep olan nedenler tespit edilmiş, sistemin iyileştirilmesi için yeni süreç modellemesi yapılmıştır. Projenin ikinci aşamasında MSÜnün işleyişine bir bilgi sisteminin dahil edilmesi halinde merkezin verimlilik ve performans değişimleri ölçümlenmiştir. Elde edilen çıktılar doğrultusunda iş süreçleri ve yazılıma ait süreçler yeniden yapılandırılmış olup sağlık kurumuna uygun hale getirilmiştir. Ayrıca bilgi sistemine eklenen barkod-optik okuyucu sistemiyle nesnelerin interneti prensipleri doğrultusunda kullanıcı etkileşimi minimize ederek sistemin hatasız ve verimli çalışması sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Sağlık bilişimi; merkezi sterilizasyon birimi; veri yönetimi


Bibliography:
  • Yavuz Y. Esencan hastanesinde steril alet takiplerinde bantlama ve kare barkod yonteminin karsilastirilmasi. In 2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, November 6-9, 2014, Antalya, Turkey, p. 314.
  • Ayar N, Dag R, Mehel DM, Sen M. Hasta guvenligi acisindan sterilizasyon surecinde karekod uygulamasi. In V. Uluslararasi Saglikta Performans ve Kalite Kongresi, November 20-22, 2014, Antalya, Turkey, pp. 375-384.
  • Colak I, Guzel U. Accreditation experience in central sterilization unit. In WFHSS 14th World Sterilization Congress and 8th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey, November 6-9, 2013, Antalya, Turkey, pp. 196–197.
  • Yildirim A. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Book chapter in Hastane Infeksiyonlari Kontrolu El Kitabı (editors: Turkyilmaz R, Dokuzoguz B), Bilimsel Tip Yayinevi, 2004.
  • Yildirim A. Sterilizasyon unitesinin yapilanmasi ve is akisi. In 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, April 20-24, 2005, Samsun, Turkey, pp. 10-14.
  • Shipp JI. Surgical instrument recycling and tracking system. US Patent US5374813A, December 20, 1994.
  • Kocak O, Ozgode B, Kocoglu A, Erogul O. A clinical engineering approach for design and management of central sterilization units. In 2015 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), October 15-18, 2015, Bodrum, Mugla, Turkey, pp. 1–5.