Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893

Feature Selection for ECG Beat Classification using Genetic Algorithms

Genetik Algoritmalar Kullanarak EKG Vuru Sınıflandırması için Öznitelik Seçimi

How to cite: Sarvan , Özkurt N, Karabulut K. Feature selection for ecg beat classification using genetic algorithms. J Intell Syst Appl 2018; 1(2): 149-156.

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 620

Title: Feature Selection for ECG Beat Classification using Genetic Algorithms

Abstract:

Keywords: ECG heart beat classification; arrythmia; discrete wavelet transform; wavelet features; feature selection; artificial neural networks; genetic algorithm


Başlık: Genetik Algoritmalar Kullanarak EKG Vuru Sınıflandırması için Öznitelik Seçimi

Özet:

Anahtar kelimeler: EKG vuru sınıflandırması; aritmi; kesikli dalgacık dönüşümü; dalgacık öznitelikleri; öznitelik seçimi; yapay sinir ağları; genetik algoritmalar


Bibliography: