Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Estimation for Survival of Lung Cancer Patients Depending on Different Attributes

Akciğer Kanseri Hastalarının Farklı Özelliklerine Göre Hayatta Kalma Olasılıkları ile İlgili Tahmin

How to cite: Saraç T. Estimation for survival of lung cancer patients depending on different attributes. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(2): 145-148. DOI: 10.54856/jiswa.201812044

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 672

Title: Estimation for Survival of Lung Cancer Patients Depending on Different Attributes

Abstract: Nowadays, huge volumes of data are available thank to developing technology, variety of data and reduction in electronic storage cost of data. Various studies are carried out in order to transform data to meaningful information. In this paper, data set which belongs to lung cancer patients were transformed meaningful information. post-operative life expectancy within one year r operation has been estimated. It is observed that best result has been achieved by using KNN Algorithm (k=5 and Cross Validation=10).

Keywords: Algorithm; data mining; estimation


Başlık: Akciğer Kanseri Hastalarının Farklı Özelliklerine Göre Hayatta Kalma Olasılıkları ile İlgili Tahmin

Özet: Günümüzde, gelişen teknoloji, artan veri sayısı ve veri çeşitliliği ile birlikte, bu verilerin kaydedileceği elektronik kayıt ortamlarının maliyetindeki düşüş sayesinde pek çok alanda çok büyük veri yığınları oluşmuştur. Bu veri yığınlarından anlamlı bilgiye ulaşabilmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, akciğer kanseri teşhisi koyulan hastaların farklı parametrelerine (özellik) ait veri seti, üç farklı algoritma ile anlamlı bilgiye dönüştürülmüş ve hastaların operasyondan sonra bir sene içerisinde hayatta kalıp kalamama durumlarına yönelik tahminler yapılmıştır. Buna göre en iyi sonuç, k=5 ve Cross Validation=10 parametreleri ile elde KNN Algoritması ile elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Algoritma; veri madenciliği; tahmin


Bibliography:
  • Cormen TH, Leiserson CE, Rivest RL, Stein C. Introduction to Algorithms. Third Edition, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2009.
  • Lubicz M, Pawelczyk K, Rzechonek A, Kolodziej J. Thoracic Surgery Data Data Set. In UCI Machine Learning Repository. Retrieved from https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Thoracic+Surgery+Data
  • James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer, 2013.
  • Abdulhamid A, Bahtchevanov I, Jia P. Life Expectancy Post Thoracic Surgery. Project Report, Standford University, 2014.