Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893

Comparison of Dimension Reduction Algorithms on EEG Signals

EEG İşaretlerinde Boyut İndirgeme Algoritmalarının Karşılaştırılması

How to cite: Özsandıkçıoğlu , Atasoy A, Kablan Y, Sevim Y, Aykut M. Comparison of dimension reduction algorithms on eeg signals. J Intell Syst Appl 2018; 1(2): 140-144.

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 408

Title: Comparison of Dimension Reduction Algorithms on EEG Signals

Abstract:

Keywords: EEG; principal component analysis; kernel principal component analysis; lcality preserving projection


Başlık: EEG İşaretlerinde Boyut İndirgeme Algoritmalarının Karşılaştırılması

Özet:

Anahtar kelimeler: EEG; Temel Bileşen Analizi; Çekirdek Temel Bileşen Analizi; Yerellik Koruyucu İzdüşüm algoritmasıEEG; temel bileşen analizi; çekirdek temel bileşen analizi; yerellik koruyucu izdüşüm algoritması


Bibliography: