Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Development of Radiant Warmer Thermal Monitoring System to Improve Neonatal Patient Safety

Yenidoğan Hasta Güvenliğini Artırmak Amacıyla Radyant Isıtıcı Termal İzleme Sistemi Geliştirilmesi

How to cite: Özdemir M, Erdoğan K, Eroğul O. Development of radiant warmer thermal monitoring system to improve neonatal patient safety. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2022; 5(1): 38-42. DOI: 10.54856/jiswa.202205201

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 223

Title: Development of Radiant Warmer Thermal Monitoring System to Improve Neonatal Patient Safety

Abstract: Temperature measurement is a vital part of daily newborn care. In temperature measurement, accurate measurements must be taken to detect deviations from expected values for the incubator and radiant heater function. Monitoring the temperature is keeping the baby in a thermoneutral environmental zone. The study tested body surface temperature under various clinical conditions using an affordable infrared thermography imaging technique. Temperature distributions are displayed as real-time videos and analyzed to evaluate average skin temperatures. This study demonstrates the design and implementation of a virtual temperature sensing application that can help neonatologists provide additional security to a newborn's skin temperature. The influence of different environmental conditions inside the radiant heater with respect to the surface temperature has been verified.

Keywords: Radiant warmer; Neonatal; Neonatology; Intensive care


Başlık: Yenidoğan Hasta Güvenliğini Artırmak Amacıyla Radyant Isıtıcı Termal İzleme Sistemi Geliştirilmesi

Özet: Sıcaklık ölçümü, günlük yenidoğan bakımının hayati bir parçasıdır. Sıcaklık ölçümünde, inkübatör ve radyant ısıtıcı işlevi için beklenen değerlerden sapmaları tespit etmek amacıyla doğru ölçümlerin alınması gerekmektedir. Sıcaklığı izlemek, bebeği termonötr bir çevre bölgesinde tutmaktır. Çalışmada uygun fiyatlı kızılötesi termografi görüntüleme tekniği kullanılarak vücut yüzey sıcaklığı çeşitli klinik koşullar altında test edilmiştir. Sıcaklık dağılımları gerçek zamanlı video olarak görüntülenmesi sağlanmakta ve ortalama cilt sıcaklıklarını değerlendirmek amacıyla analiz edilmektedir. Bu çalışma, neonatologlara bir yenidoğanın cilt sıcaklığına ek güvenlik sağlamaya yardımcı olabilecek sanal bir sıcaklık algılama uygulamasının tasarımını ve uygulamasını göstermektedir. Yüzey sıcaklığı ile ilgili olarak radyant ısıtıcının içindeki farklı çevresel koşulların etkisi doğrulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Radyan ısıtıcı; Yenidoğan; Neonatoloji; Yoğun bakım


Bibliography:
 • Abbas AK, Leonhardt S. Intelligent neonatal monitoring based on a virtual thermal sensor. BMC Medical Imaging 2014; 14(1): 1-13.
 • Fei J, Pavlidis I. Virtual thermistor. In 2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society , August 2007, pp. 250-253.
 • Bell EF. Infant incubators and radiant warmers. Early Human Development 1983; 8(3-4): 351-375.
 • Abbas AK, Heiman K, Jergus K, Orlikowsky T, Leonhardt S. Neonatal infrared thermography monitoring. In Neonatal Monitoring Technologies: Design for Integrated Solutions, 2012, IGI Global, pp. 84-124.
 • Commercially Available Radiant Warmers. Available at https://www.medicalexpo.com/medical-manufacturer/infant-radiant-warmer-13522.html accessed on 01.05.2022.
 • Melexis NV. MLX90640 32x24 IR array 3901090640 datasheet, July 2016 [Revised Dec. 2019].
 • Baumgart, S. (1982). Radiant energy and insensible water loss in the premature newborn infant nursed under a radiant warmer. Clinics in Perinatology 1982; 9(3): 483-503.
 • Altan U, Gokcen A, Kutlu Y. An integrated incubator module for pediatric patient monitoring systems. Journal of Intelligent Systems with Applications 2019; 2(2): 106-110.
 • Jones BF. A reappraisal of the use of infrared thermal image analysis in medicine. IEEE Transactions on Medical Imaging 1998; 17(6): 1019-1027.
 • Steketee J. Spectral emissivity of skin and pericardium. Physics in Medicine and Biology 1973; 18(5): 686.
 • Dincer MA, Evren Sahin K, Sahin S. Pulse-galvanic skin response analysis with multiple sensor device design. Journal of Intelligent Systems with Applications 2021; 4(2): 109-112.
 • Eser H, Dincer MA, Isler Y. Plant implementation for wireless remote control. Journal of Intelligent Systems with Applications 2019; 2(1): 54-57.
 • Dincer MA, Eser H, Isler Y. Implementation of dc motor control experimental setup platform for intelligent system applications. Journal of Intelligent Systems with Applications), 2019; 2(2): 119-123.
 • Kayiran HF. Investigation of elastic tensile behavior of thermoplastic discs reinforced with steel wires. Journal of Intelligent Systems with Applications 2020; 3(2): 73-76.