Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893

Artificial Intelligence Applications in Nutrition and Dietetics

Beslenme ve Diyetetikte Yapay Zeka Uygulamaları

How to cite: Ülker , Ayyıldız F. Artificial intelligence applications in nutrition and dietetics. Journal of Intelligent Systems with Applications 2021; 4(2): 125-127.

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 65

Title: Artificial Intelligence Applications in Nutrition and Dietetics

Abstract: Artificial intelligence (AI) is a branch of computer science whose purpose is to imitate thought processes, learning abilities, and knowledge management. The increasing number of applications in experimental and clinical medicine is striking. Artificial intelligence applications in the field of nutrition and dietetics is a fairly new and important field. Different apps related to nutrition are offered to the use of individuals. The importance of individual nutrition has also triggered the increase in artificial intelligence apps. It is thought that different apps such as food preferences and dietary intake can play an important role in health promotion. Researchers may have some difficulties such as remembering the frequency or amount of intake in assessment of dietary intake. Some applications used in the assessment of food consumption contribute to overcoming these difficulties. Besides, these apps facilitate the work of researchers and provide more reliable results than traditional methods. The apps to be used in the field of nutrition and dietetics should be developed by considering the disadvantages. It is thought that artificial intelligence applications will contribute to both the improvement of health and the assessment and monitoring of nutritional status.

Keywords: Nutrition and dietetics; artificial intelligence; health


Başlık: Beslenme ve Diyetetikte Yapay Zeka Uygulamaları

Özet: Yapay zeka (AI), amacı düşünce süreçlerini, öğrenme yeteneklerini ve bilgi yönetimini taklit etmek olan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Deneysel ve klinik tıpta giderek artan uygulama sayısı dikkat çekicidir. Beslenme ve diyetetik alanında yapay zeka uygulamaları oldukça yeni ve önemli bir alandır. Bireylerin kullanımına beslenme ile ilgili farklı uygulamalar sunulmaktadır. Bireysel beslenmenin öneminin anlaşılması, yapay zeka uygulamalarında artışa destek olmaktadır. Besin tercihleri ve diyetle alımın değerlendirilmesi gibi farklı uygulamaların sağlığın geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Araştırmacılar, besin tüketiminin değerlendirilmesi konusunda bazı zorluklar [besin tüketim sıklığını veya miktarını hatırlamak gibi] yaşayabilmektedir. Besin tüketimin değerlendirilmesinde kullanılan bazı uygulamalar bu zorlukların giderilmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda araştırmacıların işini kolaylaştırmakta ve geleneksel yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar sağlamaktadır. Beslenme ve diyetetik alanında kullanılacak uygulamaların dezavantajlarının dikkate alınarak geliştirilmesi oldukça önemlidir. Yapay zeka uygulamalarının hem sağlığın geliştirilmesinde, hem de beslenme durumunun değerlendirmesi ve izlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Beslenme ve diyetetik; yapay zeka; sağlık


Bibliography: