Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893

Manufacturing Multicolor LED-Based Phototherapy Device with a Novel 3D Design

3 Boyutlu Özgün Tasarımı ile Çok Renkli LED Tabanlı Fototerapi Cihazı Üretimi

How to cite: Yaşar B, İşler Y, Topaloğlu Avşar N. Manufacturing multicolor led-based phototherapy device with a novel 3d design. Journal of Intelligent Systems with Applications 2021; 4(2): 120-124.

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 200

Title: Manufacturing Multicolor LED-Based Phototherapy Device with a Novel 3D Design

Abstract: Jaundice is a condition that results from an increase in bilirubin level in the blood. Its prevalence in newborns is around 60-70%. When this temporary jaundice becomes pathological and left untreated, significant damages may occur such as brain damage, vision loss, lung and kidney dysfunction, and even death. One of the methods used for the treatment of jaundice is phototherapy. In this study, a design has been made with 3 foldable LED panels to increase the target area. In addition, high-voltage LEDs with blue-greenwhite wavelengths were used. Thus, it was aimed to minimize the risks of nausea and dizziness caused by intense blue light. An automatic system has been achieved by using temperature and light intensity sensors. The system will warn the user at temperatures and light intensity that are harmful to the baby.

Keywords: Phototherapy; jaundice; LED; Arduino; newborn baby


Başlık: 3 Boyutlu Özgün Tasarımı ile Çok Renkli LED Tabanlı Fototerapi Cihazı Üretimi

Özet: Sarılık vakası kandaki bilirubin seviyesinin artmasından kaynaklı; bebeklerin yaklaşık %60-70’inde gözlemlenmektedir. Yenidoğan üzerinde beyin hasarı, görme kaybı, akciğer ve böbreklerde fonksiyon bozukluğu gibi önemli hasarlar meydana gelebilir, hatta ölüme neden olabilir. Sarılığın tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri fototerapidir. Bu çalışmada hedef alanı arttırmak için katlanabilir 3 LED paneli içeren bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mavi-yeşil-beyaz dalga boyuna sahip yüksek voltajlı LED’ler kullanılmıştır. Böylelikle yoğun mavi ışıktan kaynaklı mide bulantısı, baş dönmesi riskleri en aza indirilmek istenmiştir. Sıcaklık, ışık yoğunluğu sensörleri kullanılarak otomatik bir sistem elde edilmiştir. Bebeğe zarar verir nitelikte olan sıcaklıklarda ve ışık yoğunluğunda sistem kullanıcıya uyarı verecektir.

Anahtar kelimeler: Fototerapi; sarılık; LED; Arduino; yenidoğan


Bibliography: