Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Design of Greenhouse Automation with Arduino

Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı

How to cite: Ünal E, Ekmekci K, Yılmaz B, Kızıltuna AE, Güneşer MT. Design of greenhouse automation with arduino. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2018; 1(1): 41-45. DOI: 10.54856/jiswa.201805014

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 1116

Title: Design of Greenhouse Automation with Arduino

Abstract: In this study, a greenhouse automation system was designed by using Arduino Mega card. This system was planned to display and control the greenhouse data system, which is including humidity, light intensity, soil moisture and temperature for the process from sowing of plant to harvesting, was planned for various plants. The system was designed compatible with soil or the landless greenhouses systems.

Keywords: Smart agriculture; Arduino; greenhouse automation


Başlık: Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı

Özet: Bu çalışmada, Arduino Mega tümdevre kart kullanılarak bir sera otomasyon sistemi tasarlanmıştır. Bu tasarımla, bitkinin toprağa dikiminden, ürünün toplanma zamanına kadar olan süreçte, farklı bitki türlerine göre sera ortamının nemi, ışık şiddeti, sulama miktarı ve sıcaklık gibi parametrelerin kontrol ve yönetimi planlanmıştır. Kurulan sistem topraklı ya da topraksız tarım tüm sera uygulamaları ile uyumlu olarak dizayn edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Akıllı tarım; Arduino; sera otomasyonu


Bibliography:
 • Bayturk M, Cetin G, Cetin A. The application of internet based greenhouse automation system designed with embedded server. Journal of Information Technologies 2013; 6(2): 53-57.
 • Colak A. A research regarding the determinatıon of the interior temperature of the glasshouse, dewpoint temperature and relative humidity designs in an unheated glasshouse. Journal of Agriculture Faculty of Ege University 2002; 39(3): 105-112.
 • Kacira M, Short TH, Stowell RR. Modeling natural ventilation designs for greenhouses in mediterranean climates. In the ISHS Symposium, Antalya, Turkey, 1997.
 • Inan SA. The Automation of greenhouse used for propagation of fruit sapling has been planned. Suleyman Demirel University, MSc Thesis, Isparta, Turkey, 2002.
 • Yelken AA. Computer controlled, internet-aided greenhouse automation. Cukurova University, MSc Thesis, Adana, Turkey, 2003.
 • Kurklu A, Caglayan N. A study on the development of greenhouse automation systems. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 2005; 18(1): 25-34.
 • Ari YS. The control of many greenhouse with PLC and SCADA software and monitoring via internet. Marmara University, MSc Thesis, Istanbul, Turkey, 2011.
 • Ciger M. Computer controlled, internet-aided greenhouse automation. Cukurova University, MSc Thesis, Adana, Turkey, 2010.
 • Cobanoglu B. Bolgesel tarim urunlerini gosteren tasinabilir bir nem kontrol uygulamasi. Otomasyon Dergisi 2015; 274: 168-172.
 • Bascetinlik A, Ozturk HH. Kontrollu ortamlarda yapilan bitki denemeleri icin iklim etmenlerinin olculmesi. In Proceeding of 2. Sebze Tarimi Sempozyumu, Tokat, Turkey, September 28-30, 1998, pp. 349-354.
 • Culha O, Ebeoglugil F, Toparli M, Celik E, Mermer O, Unal HB. Seralarda yariiletken sensor teknolojisinin kullanimi ve uretim olanaklari. In I. Ulusal Sulama ve Tarimsal Yapilar Sempozyumu, Kahramanmaras, Turkey, May 27-29, 2010, pp. 472-482.