Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arduino Based Probe Bag Alert System Design

Arduino Tabanlı İdrar Torbası Uyarı Sistemi Tasarımı

How to cite: Selek MB, Uzal VA, İşler Y. Arduino based probe bag alert system design. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2020; 3(1): 20-24. DOI: 10.54856/jiswa.202005103

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 793

Title: Arduino Based Probe Bag Alert System Design

Abstract: Today, many patients are treated in hospital or at home. It was determined that only 74% of the patients in 2014 Şişli Etfal Training and Research Hospital used probe bags. Probe bags are frequently used, very simple to use but also a critical bag. In cases where it is not emptied in time, it can cause infection in patients, and in case of explosion, it can sink around. The infections they cause seriously affect human life. For this reason, it was aimed to develop an Arduino microprocessor based system that would measure the bag's fullness and give a warning. With the help of flex sensors in the project, measurements will be taken from certain parts of the bag and the system will decide which of these is correct. Different warnings will be given at certain occupancy levels with the algorithm aimed to be created within the system. With this study, it was aimed to prevent various infectious diseases, to increase the quality of life of the patient and to reduce the burden on healthcare professionals. According to the results, the studies are promising.

Keywords: Kidney; disease; infection; hospital; Arduino


Başlık: Arduino Tabanlı İdrar Torbası Uyarı Sistemi Tasarımı

Özet: Günümüzde pek çok hasta hastanede veya evde yatılı olarak tedavi görmektedir. Sadece 2014 yılında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesindeki hastaların %74'ünün sonda torbası kullandığı belirlenmiştir. Sonda torbaları sıklıkla kullanılan, kullanımı oldukça basit fakat bir o kadar da kritik bir torbadır. Zamanında boşaltılmadığı durumlarda hastalarda enfeksiyona sebep olabilmekte, patlama durumunda ise etrafı batırmaktadır. Neden oldukları enfeksiyonlar insan hayatını ciddi derece etkilemektedir. Bu sebepten dolayı torbanın doluluğunu ölçüp, uyarı verecek Arduino mikroişlemci tabanlı bir sistem geliştirmeyi amaçlandı. Projede flex sensörler yardımıyla torbanın belirli yerlerinden ölçüm alınacak ve sistem bunların hangisinin doğru olduğuna karar verecek. Sistem içinde oluşturulması hedeflenen algoritma ile belirli doluluk seviyelerinde farklı uyarılar verilecek. Bu çalışmayla beraber çeşitli enfeksiyon hastalıklarının önüne geçilmesi, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık çalışanlarına düşen yükü azaltmak amaçlanmıştır. Alınan sonuçlara göre çalışmalar umut vaat etmektedir.

Anahtar kelimeler: Böbrek; hastalık; enfeksiyon; hastane; Arduino


Bibliography:
 • National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. The urinary tract & how it works. 2014. Retrieved from https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works on May 3, 2020.
 • Sanderson SL. Overview of the urinary system. 2013. Retrieved from https://www.msdvetmanual.com/urinarysystem/urinary-system-introduction/overview-of-theurinary-system on May 11, 2020.
 • Normandin B, Yu W. Acute Kidney Failure. 2017. Retrieved from https://www.healthline.com/health/acute-kidneyfailure on May 5, 2020.
 • Goldberg R, Dennen P. Long-term outcomes of acute kidney injury. Advances in Chronic Kidney Disease 2008; 15(3): 297-307.
 • Perez PR, Cilleruelo Ortega MJ, Alvarez JA, Baquero-Artigao F, Rico JCS, Zuniga RV, Campos LM, Gallego BC, Fernandez AJC, Calvo C, Miguelez SA, Suarez AB, Vera CG, Garcia JJG, Herreros M, de Liria CRG. Recommendations on the diagnosis and treatment of urinary tract infection. Anales de Pediatria (English Edition) 2019; 90(6): 400.e1-400.e9.
 • Knapp S. Urethra. Biology Dictionary. 2019. Retrieved from https://biologydictionary.net/urethra/ on May 14, 2020.
 • Harward Medical School. Urinary catheterization: What is it? 2019. Retrieved from https://www.health.harvard.edu/medical-tests-andprocedures/urinary-catheterization-a-to-z on MAy 5, 2020.
 • Vetrosky D. Chapter 16: Urinary bladder catheterization. Book Chapter in Essential Clinical Procedures (editors: Dehn RW, Asprey DP), Second Edition, 2007, Saunders, Philadelphia. pp. 203-216.
 • Librach SL. Urinary incontinence. Book Chapter in Palliative Care, 2011, pp. 176-185.
 • Van Arsdalen KN. Chapter 2: Signs and symptoms: The initial examination. Book Chapter in Penn Clinical Manual of Urology (editors: Hanno PM, Malkowicz SB, Wein AJ), 2007, Saunders, Philadelphia, pp. 37-74.
 • National Health Service (UK). Urinary catheter. 2020. Retrieved from https://www.nhs.uk/conditions/urinary-catheters/ on May 10, 2020.