Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2021, Volume: 4, Number: 2
 1. Devices Used by 112 Personnel in the Covid-19 Pandemic Process, Validation and Problems Encountered
  Covid-19 Pandemi Sürecinde 112 Personelinin Kullandığı Cihazlar, Validasyonu ve Karşılaştığı Sorunlar
  Ahmet ŞANVERDİ, Eda Nur KARAGÖZ, Mehmet Lütfi YOLA
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 86-94.
  Number of downloads: 191     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 2. Forecasting Model to Predict the Spreading of the COVID-19 Outbreak in Turkey
  Türkiye'de COVID-19 Salgınının Yayılımını Öngörmek İçin Tahmin Modeli
  Ceyhun BEREKETOĞLU, Nermin ÖZCAN, Tuğba Raika KIRAN, Mehmet Lütfi YOLA
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 95-102.
  Number of downloads: 169     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 3. Ovarian Cancer Prediction Using PCA, K-PCA, ICA and Random Forest
  PCA, K-PCA, ICA ve Random Forest Kullanarak Yumurtalık Kanserinin Tahmini
  Asiye ŞAHİN, Nermin ÖZCAN, Gökhan NUR
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 103-108.
  Number of downloads: 196     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 4. Pulse-Galvanic Skin Response Analysis with Multiple Sensor Device Design
  Çoklu Algılayıcı Cihaz Tasarımı ile Nabız-Galvanik Deri Tepkisi Analizi
  Mehmet Ali DİNÇER, Kübra EVREN ŞAHİN, Savaş ŞAHİN
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 109-112.
  Number of downloads: 179     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 5. Histopathological Evaluation of Tissue Specific Responses of Subacute Clothianidin Administration in Oncorhynchus mykiss
  Oncorhynchus mykiss’te Subakut Clothianidin Uygulamasının Doku Spesifik Yanıtlarının Histopatolojik Değerlendirmesi
  Gökhan NUR, Demet DOĞAN, Hacı Ahmet DEVECİ
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 113-119.
  Number of downloads: 140     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 6. Manufacturing Multicolor LED-Based Phototherapy Device with a Novel 3D Design
  3 Boyutlu Özgün Tasarımı ile Çok Renkli LED Tabanlı Fototerapi Cihazı Üretimi
  Büşra YAŞAR, Yalçın İŞLER, Nermin TOPALOĞLU AVŞAR
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 120-124.
  Number of downloads: 219     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 7. Artificial Intelligence Applications in Nutrition and Dietetics
  Beslenme ve Diyetetikte Yapay Zeka Uygulamaları
  İzzet ÜLKER, Feride AYYILDIZ
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 125-127.
  Number of downloads: 98     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 8. A Comparison of Different Strategies for The Modification of Quartz Tuning Forks Based Mass Sensitive Sensors Using Natural Melanin Nanoparticles
  Doğal Melanin Nanopartikülleri Kullanarak Kuvars Ayar Çatalı Tabanlı Kütle Duyarlı Sensörlerin Modifikasyonu İçin Farklı Stratejilerin Karşılaştırması
  Derya DEMİR, Sude GÜNDOĞDU, Şeyda KILIÇ, Tuğçe KARTALLIOĞLU, Yusuf ALKAN, Engin BAYSOY, Gizem KALELİ CAN
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 128-132.
  Number of downloads: 144     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 9. Evaluation of Wigner-Ville Distribution Features to Estimate Steady-State Visual Evoked Potentials' Stimulation Frequency
  Durağan Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Uyarı Frekansını Kestirmek için Wigner-Ville Dağılım Özniteliklerinin Değerlendirilmesi
  Mürşide DEĞİRMENCİ, Ebru SAYILGAN, Yalçın İŞLER
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 133-136.
  Number of downloads: 305     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 10. Detecting Abnormalities in Heart Sounds
  Kalp Seslerindeki Anormalliklerin Belirlenmesi
  Muhammed TELÇEKEN, Yakup KUTLU
  J Intell Syst Appl 2021; 4(2): 137-143.
  Number of downloads: 100     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF