Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2020, Volume: 3, Number: 1
 1. Portable Epilepsy Seizure Warning and Emergency Response Armband Design
  Taşınabilir Epilepsi Nöbeti Uyarı ve Acil Müdahale Kol Bandı Tasarımı
  Samet ÇIKLAÇANDIR, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 3(1): 1-5, 2020.
  Number of downloads: 287     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 2. Classification of Epileptic and Normal EEG Signals Using Power Spectrum of Sub-bands
  Epileptik ve Normal EEG Sinyallerinin Alt Bant Güç Spektrumu Kullanılarak Sınıflandırılması
  Sude PEHLİVAN, Savaş ŞAHİN
  J Intel Syst App, 3(1): 6-9, 2020.
  Number of downloads: 420     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 3. Electronic Stethoscope Design
  Elektronik Stetoskop Tasarımı
  Mustafa Berkant SELEK, Mert Can DUYAR, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 3(1): 10-16, 2020.
  Number of downloads: 256     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 4. Design and Implementation of Digital Filters for ECG Data Based on Field Programmable Gate Array and MATLAB
  ECG Verisi İçin Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ve MATLAB Tabanlı Dijital Filtre Tasarımı ve Gerçeklemesi
  Emre ÇANCIOĞLU, Gökberk ÇAKIROĞLU, Alkım GÖKÇEN, Yılmaz Sefa ALTANAY
  J Intel Syst App, 3(1): 17-19, 2020.
  Number of downloads: 318     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 5. Arduino Based Probe Bag Alert System Design
  Arduino Tabanlı İdrar Torbası Uyarı Sistemi Tasarımı
  Mustafa Berkant SELEK, Vahit Arda UZAL, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 3(1): 20-24, 2020.
  Number of downloads: 414     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 6. Heart Sounds Analysis and Classification Based on Long-Short Term Memory
  Uzun-Kısa Vade Hafıza Tabanlı Kalp Ritmi Analizi ve Sınıflandırması
  Emre ÇANCIOĞLU, Savaş ŞAHİN, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 3(1): 25-28, 2020.
  Number of downloads: 837     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 7. Detection of Heart Disease Risk Utilizing Correlation Matrix, Random Forest and Permutation Feature Importance Approaches
  Kalp Rahatsızlığı Riskinin Korelasyon Matrisi, Rastgele Ağaç ve Permütasyon Öznitelik Seçimi Yöntemleriyle Tespit Edilmesi
  Sude PEHLİVAN, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 3(1): 29-34, 2020.
  Number of downloads: 1132     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 8. Investigation of Hunger and Satiety Status During Eyes Open and Closed Using EEG Signals
  Gözler Açık ve Kapalı iken Alınan EEG Sinyallerinden Açlık Tokluk Durumunun Tespiti
  Egehan ÇETİN, Gürkan BİLGİN, Süleyman BİLGİN, Yasemin BİÇER GÖMCELİ, Alparslan Melik KAYIKÇI
  J Intel Syst App, 3(1): 35-38, 2020.
  Number of downloads: 266     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 9. Determination of Tumor Boundaries in FLAIR Sequence MR Image with Different Image Segmentation Algorithms
  FLAIR Sekans MR Görüntüsünde Tümör Sınırlarının Farklı Görüntü Segmentasyon Algoritmaları ile Belirlenmesi
  Muhammet Üsame ÖZİÇ, Cansu GÜNEŞ, Ahmet AVCI
  J Intel Syst App, 3(1): 39-42, 2020.
  Number of downloads: 290     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 10. Electrospun Nanofibers on Applications of Nerve Guide Channel
  Elektroeğrilmiş Nanoliflerin Sinir Kılavuz Kanalı Uygulamalarında Kullanımı
  Cansu GÜNEŞ, Ahmet AVCI, Muhammet Üsame ÖZİÇ
  J Intel Syst App, 3(1): 43-47, 2020.
  Number of downloads: 330     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 11. Development of a Robot Manipulator Design for Brain Surgery
  Beyin Cerrahisi için bir Robot Manipülatör Tasarımının Geliştirilmesi
  Didem GÜZİN, Erkin GEZGİN
  J Intel Syst App, 3(1): 48-51, 2020.
  Number of downloads: 348     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 12. Mobile Applications In Nursing
  Hemşirelikte Mobi̇l Uygulamalar
  Gökşen POLAT, Elif ÜNSAL AVDAL
  J Intel Syst App, 3(1): 52-56, 2020.
  Number of downloads: 456     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF