Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2019, Volume: 2, Number: 1
 1. CONTOPT-JS: Metaheuristic Algorithms based JavaScript Software Library for Continuous Optimization Problems
  CONTOPT-JS: Sürekli Eniyileme Problemleri için Metasezgisel Algoritmalar tabanlı bir JavaScript Yazılım Kütüphanesi
  Osman GÖKALP, Aybars UĞUR, Sema BODUR
  J Intel Syst App, 2(1): 1-7, 2019.
  Number of downloads: 712     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 2. Mobile Based Traffic Offences Report System
  Mobil Tabanlı Trafik Suçları İhbar Sistemi
  Alperen AKSOY, Celal ÖZTÜRK
  J Intel Syst App, 2(1): 8-12, 2019.
  Number of downloads: 482     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 3. Optimization of Fuzzy Logic Controller by Using Heuristic Algorithms
  Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak Bulanık Mantık Denetleyici Optimizasyonu
  Sinan ÜNSAL, İbrahim ALIŞKAN
  J Intel Syst App, 2(1): 13-18, 2019.
  Number of downloads: 575     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 4. Modelling an Intelligent System for Management of Central Sterilization Units
  Merkezi Sterilizasyon Üniteleri İşletimi için Akıllı Sistem Modellemesi
  Ali FINDIK, Özgün PINARER, Sultan TURHAN
  J Intel Syst App, 2(1): 19-25, 2019.
  Number of downloads: 936     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 5. Development of Driver Fatigue Detection System By Using Video Images
  Video Görüntüleri Kullanılarak Sürücü Yorgunluğu Sezme Sistemi Geliştirilmesi
  Burcu KIR SAVAŞ, Yaşar BECERİKLİ
  J Intel Syst App, 2(1): 26-29, 2019.
  Number of downloads: 508     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 6. Full-Wave Simulation-Based Phasing Characteristics of Microstrip Patches for Reflectarray Optimization with Neural Network
  Full-Wave Simulation-Based Phasing Characteristics of Microstrip Patches for Reflectarray Optimization with Neural Network
  Mahdi Ranjbar MOULE, Peyman MAHOUTİ, Filiz GÜNEŞ, Mehmet Ali BELEN
  J Intel Syst App, 2(1): 30-33, 2019.
  Number of downloads: 588     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 7. Feature Extraction of ECG Signals using NI LabVIEW Biomedical Workbench and Classification with Artificial Neural Network
  NI LabVIEW Biyomedikal Yazılımı ile EKG İşaretlerinin Öznitelik Çıkarımı ve Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması
  Ebru SAYILGAN, Savaş ŞAHİN
  J Intel Syst App, 2(1): 34-38, 2019.
  Number of downloads: 539     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 8. Metaheuristics Based Clustering Algorithms on Document Clustering
  Metin Belgesi Kümelemede Metasezgisel Yöntemlere Dayalı Kümeleme Algoritmaları
  Aytuğ ONAN
  J Intel Syst App, 2(1): 39-45, 2019.
  Number of downloads: 564     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 9. Autonomous Navigation Algorithm for RoboCup RRL Maneuvering 2 Field
  RoboCup RRL Manevra 2 Alanı için Otonom Gezinim Algoritması
  Mustafa Burak DİLAVER, Furkan ÇAKMAK, Erkan USLU, Nihal ALTUNTAŞ, Mehmet Fatih AMASYALI, Sırma YAVUZ
  J Intel Syst App, 2(1): 46-49, 2019.
  Number of downloads: 641     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 10. Wind Energy System Design with PSCAD and The Effect of Pitch Control
  PSCAD ile Rüzgar Enerjisi Sistem Tasarımı ve Kanat Açı Kontrolünün Etkisi
  Erhan TUNCEL, Emin YILDIRIZ
  J Intel Syst App, 2(1): 50-53, 2019.
  Number of downloads: 528     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 11. Plant Implementation for Wireless Remote Control
  Kablosuz Uzaktan Kontrol İçin Platform Geliştirilmesi
  Hakan ESER, Mehmet Ali DİNÇER, Yalçın İŞLER
  J Intel Syst App, 2(1): 54-57, 2019.
  Number of downloads: 583     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 12. Investigation of Segmentation Performances of Superpixel Algorithms for Noisy Images
  Süperpiksel Algoritmalarının Gürültülü İmgeler İçin Bölütleme Performansının İncelenmesi
  Fadime ÖZER, Ufuk ÖZKAYA
  J Intel Syst App, 2(1): 58-65, 2019.
  Number of downloads: 479     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 13. Smart Suit Design For Military
  Askeri Personel İçin Akıllı Kıyafet Tasarımı
  Burak SAKACI, Tülay YILDIRIM
  J Intel Syst App, 2(1): 66-71, 2019.
  Number of downloads: 15447     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 14. The Implementation of Classification and Clustering Techniques on Churn Analysis
  Churn Analizinde Sınıflandırma ve Kümeleme Tekniklerinin Uygulanması
  Ahmet ELBİR, Hamza Osman İLHAN, Mehmet Furkan AYDIN, Yunus Emre DEMİRBULUT
  J Intel Syst App, 2(1): 72-75, 2019.
  Number of downloads: 580     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 15. Analysis of the Effects of Control Parameters Variation of ABC Algorithm Used in Filter Bank Design on the Performance
  Süzgeç Bankası Tasarımında Kullanılan ABC Algoritmasının Kontrol Parametrelerindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi
  Gökçen ÖZDEMİR, Nurhan KARABOĞA
  J Intel Syst App, 2(1): 76-79, 2019.
  Number of downloads: 438     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 16. Error Reduction In The Vehicle Wheel Rim Packaging With Image Processing And Ann
  Görüntü İşleme Ve YSA Kullanarak Araç Jantları Paketlenmesinin Hatasızlaştırılması
  Gökhan GÖKAY, Tülay YILDIRIM
  J Intel Syst App, 2(1): 80-84, 2019.
  Number of downloads: 482     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 17. Raspberry Pi Based Intelligent Robot that Recognizes and Places Puzzle Objects
  Bulyap Nesnelerini Tanıyıp Yerleştiren Raspberry Pi Tabanlı Akıllı Robot
  Yakup KUTLU, Zülfü ALANOĞLU, Ahmet GÖKÇEN, Mustafa YENİAD
  J Intel Syst App, 2(1): 85-89, 2019.
  Number of downloads: 572     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF