Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
 1. Gender Effects On Prefrontal Cortex Oxygenation Levels During Auditory Oddball Task In Children
  Çocuklarda İşitsel Oddball Paradigması Esnasında Prefrontal Korteks Oksijenlenmesinde Cinsiyetin Etkileri
  Miray ALTINKAYNAK, Ayşegül GÜVEN, Nazan DOLU, Meltem İZZETOĞLU, Ferhat PEKTAŞ, Sevgi ÖZMEN, Esra DEMİRCİ
  J Intel Syst App, 1(1): 1-7, 2018.
  Number of downloads: 743     (in English)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 2. Reliability Based Task Allocation Analysis for Multi-Robot Systems by Using Fuzzy Logic
  Bulanık Mantık Kullanılarak Çoklu Robot Sistemleri İçin Güvenilirlik Tabanlı Görev Paylaşım Analizi
  Muhammed Oğuz TAŞ, Uğur YAYAN, Hasan Serhan YAVUZ, Ahmet YAZICI
  J Intel Syst App, 1(1): 8-12, 2018.
  Number of downloads: 435     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 3. Comparison of Templates with Word2vec in Finding Semantic Relations Between Words
  Kelimeler Arası Anlamsal İlişkilerin Bulunmasında Word2vec ile Şablonların Karşılaştırılması
  Kaan ANT, Uğur SOĞUKPINAR, Mehmet Fatih AMASYALI
  J Intel Syst App, 1(1): 13-17, 2018.
  Number of downloads: 645     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 4. Implementation of Harris Corner Detection Algorithm for Volumetric Images
  Harris Köşe Bulma Algoritmasının Hacimsel Görüntüler için Uygulanması
  Ceyda Nur ÖZTÜRK, Songül ALBAYRAK
  J Intel Syst App, 1(1): 18-22, 2018.
  Number of downloads: 493     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 5. Rainfall Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
  Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi İle Yağış Tahmini
  Özlem TERZİ, Onur ÖZCANOĞLU, Tahsin BAYKAL
  J Intel Syst App, 1(1): 23-25, 2018.
  Number of downloads: 452     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 6. Adaptation to Software of Epigenetic Algorithm
  Epigenetik Algoritmanın Yazılıma Uyarlanması
  Serdar BİROĞUL
  J Intel Syst App, 1(1): 26-30, 2018.
  Number of downloads: 555     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 7. Detection and Classification of Ring Failures by Artificial Neural Networks in Bearings
  Rulmanlarda Bilezik Arızalarının Yapay Sinir Ağları ile Tespiti ve Sınıflandırılması
  Yunus Emre KARABACAK, Hamdi Tolga KAHRAMAN, Levent GÜMÜŞEL, Cemal YILMAZ
  J Intel Syst App, 1(1): 31-35, 2018.
  Number of downloads: 459     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 8. Modulation Classification of MFSK Modulated Signals Using Wavelet Decomposition
  MFSK Kiplenimli İşaretlerde Dalgacık Ayrıştırması Kullanarak Kiplenim Sınıflandırılması
  Burcu BARIŞ, Damla KUNTALP, Mehmet Emre ÇEK
  J Intel Syst App, 1(1): 36-40, 2018.
  Number of downloads: 479     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 9. Design of Greenhouse Automation with Arduino
  Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı
  Erkan ÜNAL, Kadir EKMEKCİ, Berkan YILMAZ, Ali Emre KIZILTUNA, Muhammet Tahir GÜNEŞER
  J Intel Syst App, 1(1): 41-45, 2018.
  Number of downloads: 829     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 10. A Domain Specific Entity Linking Approach Consuming Multistore Environment
  Çoklu Veri Depo Ortamını Kullanan Alana Özgü Varlık Bağlama Yaklaşımı
  Emrah İNAN, Burak YÖNYÜL, Fatih TEKBACAK
  J Intel Syst App, 1(1): 46-52, 2018.
  Number of downloads: 414     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 11. A Fast Firefly Algorithm
  Hızlı Ateş Böceği Algoritması
  Rüştü AKAY, Alper BASTURK
  J Intel Syst App, 1(1): 53-56, 2018.
  Number of downloads: 500     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 12. Classification Of Wheat Grains Using Image Processing Techniques Based Neuro-Fuzzy System Model
  Görüntü İşleme Tekniklerine Dayalı Sinirsel-Bulanık Sistem Modeli Kullanarak Buğday Danelerinin Sınıflandırılması
  Ahmet KAYABAŞI, Kadir SABANCI, Abdurrahim TOKTAŞ
  J Intel Syst App, 1(1): 57-61, 2018.
  Number of downloads: 428     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 13. Comparison of Artificial Neural Networks and Genetic Programming Methods For Activity Recognition
  Aktivite Tanımada Yapay Sinir Ağları ve Genetik Programlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Çağatay Berke ERDAŞ, Tunç AŞUROĞLU, Koray AÇICI, Hasan OĞUL
  J Intel Syst App, 1(1): 62-66, 2018.
  Number of downloads: 492     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 14. Autonomous Mobile Robot Navigation in Structured Rough Terrain
  Tasarlanmış Engebeli Ortamda Otonom Mobil Robot Gezinimi
  Azad YAŞAR, Erkan USLU, Furkan ÇAKMAK, Nihal ALTUNTAŞ, Mehmet Fatih AMASYALI, Sırma YAVUZ
  J Intel Syst App, 1(1): 67-74, 2018.
  Number of downloads: 1371     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 15. A Study on Smart Park System Mobile Applications Retrievable by The Users Over Google Play Store
  Google Play Mağazası Üzerinden Kullanıcının Erişebildiği Akıllı Park Sistemi Mobil Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma
  Samet DİNÇER, Emre Rıfat YILDIZ, Yıltan BİTİRİM, Duygu Çelik ERTUĞRUL
  J Intel Syst App, 1(1): 75-80, 2018.
  Number of downloads: 424     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF

 16. A New Emigrant Creation Strategy with Randomized Sources for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm
  Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması için Rastgele Kaynaklar ile Yeni Bir Göçmen Üretme Yaklaşımı
  Selçuk ASLAN, Derviş KARABOĞA, Alperen AKSOY
  J Intel Syst App, 1(1): 81-86, 2018.
  Number of downloads: 818     (in Turkish)
  Abstract / Özet  Full Text: PDF