Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893

A Comparison of Different Strategies for The Modification of Quartz Tuning Forks Based Mass Sensitive Sensors Using Natural Melanin Nanoparticles

Doğal Melanin Nanopartikülleri Kullanarak Kuvars Ayar Çatalı Tabanlı Kütle Duyarlı Sensörlerin Modifikasyonu İçin Farklı Stratejilerin Karşılaştırması

How to cite: Demir D, Gündoğdu S, Kılıç , Kartallıoğlu T, Alkan Y, Baysoy E, Kaleli Can G. A comparison of different strategies for the modification of quartz tuning forks based mass sensitive sensors using natural melanin nanoparticles. Journal of Intelligent Systems with Applications 2021; 4(2): 128-132.

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 124

Title: A Comparison of Different Strategies for The Modification of Quartz Tuning Forks Based Mass Sensitive Sensors Using Natural Melanin Nanoparticles

Abstract: Quartz tuning fork (QTF) is a measurement tool that is gaining attraction nowadays due to remarkable features like their low cost, stable resonance frequency, and considerably low working frequency. However how to functionalize a QTF as a chemical or a physical sensor is still an important problem that need to be solved for a widespread usage. This paper describes approaches to functionalize QTFs by utilizing melanin nanoparticles (MNP) in order to create a recognition layer for the creation of a target specific mass sensitive biosensor. In order to achieve this aim, electroplating and dip coating methods are chosen for their relative ease of use and cheap operating costs for the purpose of being industry-friendly and reproducible as a product for field applications. Moreover a comparative study on chemical etching of QTFs was conducted with the goal of improving MNP attachment during dip coating process.

Keywords: Quartz tuning fork; melanin nanoparticle; mass sensitive biosensor; nanobiosensor


Başlık: Doğal Melanin Nanopartikülleri Kullanarak Kuvars Ayar Çatalı Tabanlı Kütle Duyarlı Sensörlerin Modifikasyonu İçin Farklı Stratejilerin Karşılaştırması

Özet: Kuvars ayar çatalı (QTF) uygun maliyeti, kararlı ve düşük çalışma rezonansına sahip olması gibi üstün özellikleri sebebiyle, her geçen gün daha çok kabul gören bir ölçüm cihazı haline gelmektedir. Ancak kuvars ayar çatalların kimyasal veya fiziksel bir algılayıcı olarak yaygın olarak kullanılabilmesi için nasıl işlevselleştirilebileceği, halen çözülmesi gereken bir sorun olarak beklemektedir. Bu çalışmada kuvars ayar çatalların yüzeyinde melanin nonoparçacıklar yardımıyla bir tanıyıcı yüzey oluşturulması ve bu sayede belirli hedefleri algılayan bir kütle hassas biyosensör olarak kullanılabilmesi için farklı yaklaşımları ele alınmıştır. Bu amaca ulaşmak için görece düşük maliyetli olmaları ve endüstride kolay ve tekrarlanabilir olma özellikleri sebebiyle daldırma kaplama ve elektrokaplama işlemleri yöntem olarak seçilmiştir. Ayrıca daldırma kaplama yöntemindeki melanin nanoparçacıkların kuvars ayar çatallarının yüzeyine tutunumunu arttırmak için kimyasal aşındırma yöntemi de bu çalışmada uygulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kuvars ayar çatalı; melanin nanoparçacığı; kütle hassas biyosensör; nanobiyosensör


Bibliography: