Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893

Histopathological Evaluation of Tissue Specific Responses of Subacute Clothianidin Administration in Oncorhynchus mykiss

Oncorhynchus mykiss’te Subakut Clothianidin Uygulamasının Doku Spesifik Yanıtlarının Histopatolojik Değerlendirmesi

How to cite: Nur G, Doğan D, Deveci HA. Histopathological evaluation of tissue specific responses of subacute clothianidin administration in oncorhynchus mykiss. Journal of Intelligent Systems with Applications 2021; 4(2): 113-119.

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 123

Title: Histopathological Evaluation of Tissue Specific Responses of Subacute Clothianidin Administration in Oncorhynchus mykiss

Abstract: Clothianidin, one of the latest members of neonicotinoids, is a systemic insecticide of the neonicotinoid group that affects the central nervous system by acting as a nicotinic acetylcholine receptor agonist. Although it is stated that it has no dangerous potential for aquatic organisms, accumulation in water basins is important in terms of environmental toxicity. In this study, the histopathological changes caused by clothianidin applied in subacute application (7 days) form and in environmental doses (3, 15 and 30 μg/L) in the brain, kidney, muscle and gill tissue of juvenile Oncorhynchus mykiss were determined. Parallel to the administration of increasing doses of clothianidin, an increase in the severity of pathological lesions is observed in the brain, muscle, kidney and gill tissue. In particular, it shows that as a result of the accumulation of pesticides in aquatic organisms, lesions may develop as tissue-specific responses, thus leading to tissue dysfunction.

Keywords: Clothianidin; O. mykiss; brain; kidney; muscle; gill; histopathology; subacute administration


Başlık: Oncorhynchus mykiss’te Subakut Clothianidin Uygulamasının Doku Spesifik Yanıtlarının Histopatolojik Değerlendirmesi

Özet: Clothianidin, neonikotinoidlerin en son üyelerinden olup nikotinik asetilkolin reseptör agonisti olarak etki ederek merkezi sinir sistemini etkileyen, neonikotinoid grubu sistemik bir insektisittir. Sucul organizmalar için tehlikeli bir potansiyelinin olmadığı ifade edilse de su havzalarında birikim göstermesi çevre toksisitesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, subakut uygulama şeklinde (7 gün) ve çevresel dozlarda (3, 15 and 30 μg/L) uygulanan clothianidinin juvenil Oncorhynchus mykiss’te beyin, böbrek, kas ve solungaç dokusunda meydana getirdiği histopatolojik değişikler tespit edildi. Artan dozda Clothianidin uygulamasına paralel olarak beyin, kas, böbrek ve solungaç dokusunda patolojik lezyon şiddetinde artış gözlenmesi, pestisitin sucul organizmalarda birikimi sonucu doku spesifik yanıtları olarak lezyonların gelişebileceği ve bu şekilde doku fonksiyon yitimlerine yol açabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Clothianidin; O. mykiss; beyin; böbrek; kas; solungaç; histopatoloj; subakut uygulama


Bibliography: