Flag Counter
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J Intel Syst App
E-ISSN: 2667-6893

Pulse-Galvanic Skin Response Analysis with Multiple Sensor Device Design

Çoklu Algılayıcı Cihaz Tasarımı ile Nabız-Galvanik Deri Tepkisi Analizi

How to cite: Dinçer MA, Evren Şahin K, Şahin S. Pulse-galvanic skin response analysis with multiple sensor device design. Journal of Intelligent Systems with Applications 2021; 4(2): 109-112.

Full Text: PDF, in Turkish.

Total number of downloads: 145

Title: Pulse-Galvanic Skin Response Analysis with Multiple Sensor Device Design

Abstract: In this study, the development of a low-cost electronic card-based medical device measuring and recording patient data was described via non-invasive methods. Both the descriptive statistical analysis and the regression model was performed from the pulse and galvanic skin response (GSR) from the volunteer' data. It is important to measure and record different data simultaneously with multiple sensors from the patient during the treatment, medical operation and care periods of the patients. The data measured from the designed device was evaluated for the patient's position, GSR, the respiration rate, the blood oxygen content, and the heart rate. The designed measurement and recording device were implemented with an embedded system-based microcontroller card. The designed device might provide for monitoring and recording data with led display, serial port, microSD card or internet of things.

Keywords: Galvanic skin response; pulse measurement; multiple sensor; medical device design


Başlık: Çoklu Algılayıcı Cihaz Tasarımı ile Nabız-Galvanik Deri Tepkisi Analizi

Özet: Bu çalışmada girişimsel olmayan yöntemlerle hasta verilerinin ölçümünü ve kayıtlarını yapabilen, düşük maliyetli elektronik kart tabanlı medikal cihaz geliştirilmesi açıklanmıştır. Elde edilen verilerden nabız ve galvanik deri tepkisi (GSR) için tanımlayıcı istatistik analizi yapılmış ve regresyon modeli bulunmuştur. Hastaların tedavi, tıbbi operasyon ve bakım dönemleri içinde hastadan aynı anda birden fazla algılayıcı yardımıyla farklı verilerin eşzamanlı olarak ölçülmesi, kaydedilmesi önemlidir. Tasarlanan cihazdan ölçülebilen veriler hastanın pozisyon, GSR, solunum hızı, kandaki oksijen miktarı ve kalp atım hızı olarak belirlenmiştir. Tasarlanan ölçüm ve kayıt sistemi gömülü sistem tabanlı mikro denetleyici kartı ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistem, ölçülen girişimsel olmayan verileri cihaz üzerinde led ekran, seri port, mikro-SD kart veya nesnelerin internetine uygun ortamda gözlenebilmekte ve kayıt yapabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Galvanik Deri Tepkisi; Nabız Ölçümü; Çoklu Algılayıcı; Medikal Cihaz Tasarımı


Bibliography: