ASD

Statistics

8

Issues

114

Papers

260

Authors

91351

Total downloads

Topics

 • Akıllı Ajanlar
  (Inteligent agents)
 • Akıllı Kontrol Sistemleri
  (Intelligent control systems)
 • Akıllı Savunma / Güvenlik Sistemleri
  (Intelligent defence and security systems)
 • Akıllı Sensörler ve Malzemeler
  (Smart sensors and materials)
 • Akıllı Sistemler İçin Donanım Gerçeklemeleri
  (Hardware implementations for intelligent systems)
 • Akıllı Yaşam
  (Artificial life)
 • Biyoinformatik
  (Bioinformatics)
 • Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar
  (Intelligent applications in biomedical engineering)
 • Doğal Dil İşleme
  (Natural language processing)
 • Genetik Algoritma
  (Genetic algorithms)
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  (Human-machine interface)
 • Memetik Hesaplama
  (Memetic computing)
 • Parçacık Sürüleri
  (Particle swarms)
 • Robotik ve Otomasyonda Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in Robotics and automation)
 • Sinyal ve İşaret İşlemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in signal processing)
 • Sistem Kimliklendirme/Modellemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in system identification/modeling)
 • Sürü Zekası
  (Swarm intelligence)
 • Sosyal Sinyal İşleme
  (Social signal processing)
 • Veri Madenciliği
  (Datamining)
 • Yapay Zeka
  (Artificial intelligence)
 • Akıllı Sistemler ile ilgili diğer konular
  (General subjects in intelligent systems)
 • Derin Öğrenme
  (Deep Learning)
Cover
 

from the Last Issue of
Volume: 4, Issue: 2 (Year: 2021 - Month: 12)

ICMD'2021

Durağan Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Uyarı Frekansını Kestirmek için Wigner-Ville Dağılım Özniteliklerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Wigner-Ville Distribution Features to Estimate Steady-State Visual Evoked Potentials' Stimulation Frequency)


3 Boyutlu Özgün Tasarımı ile Çok Renkli LED Tabanlı Fototerapi Cihazı Üretimi
(Manufacturing Multicolor LED-Based Phototherapy Device with a Novel 3D Design)


PCA, K-PCA, ICA ve Random Forest Kullanarak Yumurtalık Kanserinin Tahmini
(Ovarian Cancer Prediction Using PCA, K-PCA, ICA and Random Forest)


Türkiye'de COVID-19 Salgınının Yayılımını Öngörmek İçin Tahmin Modeli
(Forecasting Model to Predict the Spreading of the COVID-19 Outbreak in Turkey)


Covid-19 Pandemi Sürecinde 112 Personelinin Kullandığı Cihazlar, Validasyonu ve Karşılaştığı Sorunlar
(Devices Used by 112 Personnel in the Covid-19 Pandemic Process, Validation and Problems Encountered)


Cilt: 4, Sayı: 1 (Yıl: 2021 - Ay: 5)

Durağan-Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellere Dayalı Beyin-Bilgisayar Arayüzünün Zamansal ve Frekanssal Derinliğinden Frekans Tanıma
(Frequency Recognition from Temporal and Frequency Depth of the Brain-Computer Interface based on Steady-State Visual Evoked Potentials)


Artırılmış Gerçeklik (AR) Destekli Akıllı Gözlükler: Uzak İki Üretim Tesisi Arasında Uzaktan Destek Durum Çalışması
(Augmented Reality (AR) Assisted Smart Glasses: Case Study for Remote Support Between Two Distant Production Plants)


Hibrit Yapıda Bir Cerrahi El için Yumuşak Parmakların Tasarımı
(Design of Soft Fingers for a Surgical Robotic Hand with Hybrid Structure)


Yara İyileştirme Sürecinde Fotobiyomodülasyon Terapisi için Çok Renkli LED Tabanlı Optik Sistem Tasarımı
(Design of Portable Multicolor LED-Based Optical System for the Photobiomodulation Therapy on Wound Healing Process)


Nokta Tabanlı Eşleştirme Yöntemi ile Bir Cerrahi Navigasyon Ön Çalışması
(Preliminary Study of a Surgical Navigation with Point Based Registration Method)