ASD

İstatistikler

6

Çıkan sayı

91

Makale sayısı

217

Yazar sayısı

58698

İndirilme sayısı

Konular

 • Akıllı Ajanlar
  (Inteligent agents)
 • Akıllı Kontrol Sistemleri
  (Intelligent control systems)
 • Akıllı Savunma / Güvenlik Sistemleri
  (Intelligent defence and security systems)
 • Akıllı Sensörler ve Malzemeler
  (Smart sensors and materials)
 • Akıllı Sistemler İçin Donanım Gerçeklemeleri
  (Hardware implementations for intelligent systems)
 • Akıllı Yaşam
  (Artificial life)
 • Biyoinformatik
  (Bioinformatics)
 • Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar
  (Intelligent applications in biomedical engineering)
 • Doğal Dil İşleme
  (Natural language processing)
 • Genetik Algoritma
  (Genetic algorithms)
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  (Human-machine interface)
 • Memetik Hesaplama
  (Memetic computing)
 • Parçacık Sürüleri
  (Particle swarms)
 • Robotik ve Otomasyonda Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in Robotics and automation)
 • Sinyal ve İşaret İşlemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in signal processing)
 • Sistem Kimliklendirme/Modellemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in system identification/modeling)
 • Sürü Zekası
  (Swarm intelligence)
 • Sosyal Sinyal İşleme
  (Social signal processing)
 • Veri Madenciliği
  (Datamining)
 • Yapay Zeka
  (Artificial intelligence)
 • Akıllı Sistemler ile ilgili diğer konular
  (General subjects in intelligent systems)
 • Derin Öğrenme
  (Deep Learning)
Cover
 

Cilt: 3, Sayı: 2 (Yıl: 2020 - Ay: 12)

ICAII4'2020

Stabil ve stabil olmayan videoların derin evrişimli ağlarla sınıflandırılması
(Classifying stable and unstable videos with deep convolutional networks)


Dental Görüntüleme Cihazları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zekanın Kullanımı Üzerine Kısa İnceleme
(Mini Review on Dental Imaging Devices and Use of Artificial Intelligence in Dentistry)


Hemşirelikte Sanal Gerçeklik Uygulamaları
(Virtual Reality Applications in Nursing)


Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hastanın Hayatta Kalım Tahmini
(Patient Survival Prediction with Machine Learning Algorithms)


Farklı Parti Boyutu Parametrelerinin COVID19 Vakalarının Tahmini Üzerindeki Etkisi
(Effect of Different Batch Size Parameters on Predicting of COVID19 Cases)


Cilt: 3, Sayı: 1 (Yıl: 2020 - Ay: 5)

ICMD'2020

Kalp Rahatsızlığı Riskinin Korelasyon Matrisi, Rastgele Ağaç ve Permütasyon Öznitelik Seçimi Yöntemleriyle Tespit Edilmesi
(Detection of Heart Disease Risk Utilizing Correlation Matrix, Random Forest and Permutation Feature Importance Approaches)


Uzun-Kısa Vade Hafıza Tabanlı Kalp Ritmi Analizi ve Sınıflandırması
(Heart Sounds Analysis and Classification Based on Long-Short Term Memory)


Hemşirelikte Mobi̇l Uygulamalar
(Mobile Applications In Nursing)


Epileptik ve Normal EEG Sinyallerinin Alt Bant Güç Spektrumu Kullanılarak Sınıflandırılması
(Classification of Epileptic and Normal EEG Signals Using Power Spectrum of Sub-bands)


Arduino Tabanlı İdrar Torbası Uyarı Sistemi Tasarımı
(Arduino Based Probe Bag Alert System Design)