ASD

İstatistikler

7

Çıkan sayı

99

Makale sayısı

230

Yazar sayısı

87563

İndirilme sayısı

Konular

 • Akıllı Ajanlar
  (Inteligent agents)
 • Akıllı Kontrol Sistemleri
  (Intelligent control systems)
 • Akıllı Savunma / Güvenlik Sistemleri
  (Intelligent defence and security systems)
 • Akıllı Sensörler ve Malzemeler
  (Smart sensors and materials)
 • Akıllı Sistemler İçin Donanım Gerçeklemeleri
  (Hardware implementations for intelligent systems)
 • Akıllı Yaşam
  (Artificial life)
 • Biyoinformatik
  (Bioinformatics)
 • Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar
  (Intelligent applications in biomedical engineering)
 • Doğal Dil İşleme
  (Natural language processing)
 • Genetik Algoritma
  (Genetic algorithms)
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  (Human-machine interface)
 • Memetik Hesaplama
  (Memetic computing)
 • Parçacık Sürüleri
  (Particle swarms)
 • Robotik ve Otomasyonda Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in Robotics and automation)
 • Sinyal ve İşaret İşlemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in signal processing)
 • Sistem Kimliklendirme/Modellemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in system identification/modeling)
 • Sürü Zekası
  (Swarm intelligence)
 • Sosyal Sinyal İşleme
  (Social signal processing)
 • Veri Madenciliği
  (Datamining)
 • Yapay Zeka
  (Artificial intelligence)
 • Akıllı Sistemler ile ilgili diğer konular
  (General subjects in intelligent systems)
 • Derin Öğrenme
  (Deep Learning)
Cover
 

Cilt: 4, Sayı: 1 (Yıl: 2021 - Ay: 5)

Artırılmış Gerçeklik (AR) Destekli Akıllı Gözlükler: Uzak İki Üretim Tesisi Arasında Uzaktan Destek Durum Çalışması
(Augmented Reality (AR) Assisted Smart Glasses: Case Study for Remote Support Between Two Distant Production Plants)


Hibrit Yapıda Bir Cerrahi El için Yumuşak Parmakların Tasarımı
(Design of Soft Fingers for a Surgical Robotic Hand with Hybrid Structure)


Nokta Tabanlı Eşleştirme Yöntemi ile Bir Cerrahi Navigasyon Ön Çalışması
(Preliminary Study of a Surgical Navigation with Point Based Registration Method)


Electromanyetik Silahlı Terörle Mücadele Robotu
(Electromagnetic Weaponed Anti Terrorism Robot)


Kateter Tahrik Sisteminin Kayma Kipli Kontrolü ve Bulanık Mantık ile Performans İyileştirmesi
(Sliding Mode Control of Catheter Drive System and Performance Improvement via Fuzzy Logic)


Cilt: 3, Sayı: 2 (Yıl: 2020 - Ay: 12)

ICAII4'2020

Stabil ve stabil olmayan videoların derin evrişimli ağlarla sınıflandırılması
(Classifying stable and unstable videos with deep convolutional networks)


Dental Görüntüleme Cihazları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zekanın Kullanımı Üzerine Kısa İnceleme
(Mini Review on Dental Imaging Devices and Use of Artificial Intelligence in Dentistry)


Hemşirelikte Sanal Gerçeklik Uygulamaları
(Virtual Reality Applications in Nursing)


Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hastanın Hayatta Kalım Tahmini
(Patient Survival Prediction with Machine Learning Algorithms)


Farklı Parti Boyutu Parametrelerinin COVID19 Vakalarının Tahmini Üzerindeki Etkisi
(Effect of Different Batch Size Parameters on Predicting of COVID19 Cases)