ASD

İstatistikler

4

Çıkan sayı

63

Makale sayısı

173

Yazar sayısı

27163

İndirilme sayısı

Konular

 • Akıllı Ajanlar
  (Inteligent agents)
 • Akıllı Kontrol Sistemleri
  (Intelligent control systems)
 • Akıllı Savunma / Güvenlik Sistemleri
  (Intelligent defence and security systems)
 • Akıllı Sensörler ve Malzemeler
  (Smart sensors and materials)
 • Akıllı Sistemler İçin Donanım Gerçeklemeleri
  (Hardware implementations for intelligent systems)
 • Akıllı Yaşam
  (Artificial life)
 • Biyoinformatik
  (Bioinformatics)
 • Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar
  (Intelligent applications in biomedical engineering)
 • Doğal Dil İşleme
  (Natural language processing)
 • Genetik Algoritma
  (Genetic algorithms)
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  (Human-machine interface)
 • Memetik Hesaplama
  (Memetic computing)
 • Parçacık Sürüleri
  (Particle swarms)
 • Robotik ve Otomasyonda Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in Robotics and automation)
 • Sinyal ve İşaret İşlemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in signal processing)
 • Sistem Kimliklendirme/Modellemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in system identification/modeling)
 • Sürü Zekası
  (Swarm intelligence)
 • Sosyal Sinyal İşleme
  (Social signal processing)
 • Veri Madenciliği
  (Datamining)
 • Yapay Zeka
  (Artificial intelligence)
 • Akıllı Sistemler ile ilgili diğer konular
  (General subjects in intelligent systems)
 • Derin Öğrenme
  (Deep Learning)
Cover
 

Cilt: 2, Sayı: 2 (Yıl: 2019 - Ay: 12)

ASYU'2017

Sürü Zekası Optimizasyon Algoritmaları Tabanlı Mikroskobik Görüntü Segmentasyonu
(Microscopic Image Segmentation Based on Swarm Intelligence Optimization Algorithms)


Kuadripleji Hastaları İçin Eog Göz Sinyali ile Cihaz Kontrolü Arabirimi
(Eog-Based Device Control Interface for Patients with Quadriplegia)


Yol Akış Yönünün Tespiti için Bir Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli
(A Convolutional Neural Network Model for Road Flow Direction Detection)


Hilbert-Huang Dönüşümü ve Derin Öğrenme Kullanarak Akciğer Seslerinde Astım Teşhisi
(The Diagnosis of Asthma using Hilbert-Huang Transform and Deep Learning on Lung Sounds)


Yapılandırılmış Öğrenmeye Dayalı Türkçe Duygu Analizi
(Structured Learning Based Turkish Sentiment Analysis)


Cilt: 2, Sayı: 1 (Yıl: 2019 - Ay: 5)

ASYU'2017

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri İşletimi için Akıllı Sistem Modellemesi
(Modelling an Intelligent System for Management of Central Sterilization Units)


CONTOPT-JS: Sürekli Eniyileme Problemleri için Metasezgisel Algoritmalar tabanlı bir JavaScript Yazılım Kütüphanesi
(CONTOPT-JS: Metaheuristic Algorithms based JavaScript Software Library for Continuous Optimization Problems)


RoboCup RRL Manevra 2 Alanı için Otonom Gezinim Algoritması
(Autonomous Navigation Algorithm for RoboCup RRL Maneuvering 2 Field)


Askeri Personel İçin Akıllı Kıyafet Tasarımı
(Smart Suit Design For Military)


Full-Wave Simulation-Based Phasing Characteristics of Microstrip Patches for Reflectarray Optimization with Neural Network
(Full-Wave Simulation-Based Phasing Characteristics of Microstrip Patches for Reflectarray Optimization with Neural Network)