ASD

İstatistikler

2

Çıkan sayı

61

Makale sayısı

167

Yazar sayısı

1157

İndirilme sayısı

Konular

 • Akıllı Ajanlar
  (Inteligent agents)
 • Akıllı Kontrol Sistemleri
  (Intelligent control systems)
 • Akıllı Savunma / Güvenlik Sistemleri
  (Intelligent defence and security systems)
 • Akıllı Sensörler ve Malzemeler
  (Smart sensors and materials)
 • Akıllı Sistemler İçin Donanım Gerçeklemeleri
  (Hardware implementations for intelligent systems)
 • Akıllı Yaşam
  (Artificial life)
 • Biyoinformatik
  (Bioinformatics)
 • Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar
  (Intelligent applications in biomedical engineering)
 • Doğal Dil İşleme
  (Natural language processing)
 • Genetik Algoritma
  (Genetic algorithms)
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  (Human-machine interface)
 • Memetik Hesaplama
  (Memetic computing)
 • Parçacık Sürüleri
  (Particle swarms)
 • Robotik ve Otomasyonda Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in Robotics and automation)
 • Sinyal ve İşaret İşlemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in signal processing)
 • Sistem Kimliklendirme/Modellemede Akıllı Yaklaşımlar
  (Intelligent approaches in system identification/modeling)
 • Sürü Zekası
  (Swarm intelligence)
 • Sosyal Sinyal İşleme
  (Social signal processing)
 • Veri Madenciliği
  (Datamining)
 • Yapay Zeka
  (Artificial intelligence)
 • Akıllı Sistemler ile ilgili diğer konular
  (General subjects in intelligent systems)
 • Derin Öğrenme
  (Deep Learning)
Cover
 

Cilt: 1, Sayı: 2 (Yıl: 2018 - Ay: 12)

ASYU-2017

Full-Wave Simulation-Based Phasing Characteristics of Microstrip Patches for Reflectarray Optimization with Neural Network
(Full-Wave Simulation-Based Phasing Characteristics of Microstrip Patches for Reflectarray Optimization with Neural Network)


Android Kontrollü IP Kameralı Gezgin Robot Tasarımı
(Android Controlled Mobile Robot Design with IP Camera)


Hilbert-Huang Dönüşümü ve Derin Öğrenme Kullanarak Akciğer Seslerinde Astım Teşhisi
(The Diagnosis of Asthma using Hilbert-Huang Transform and Deep Learning on Lung Sounds)


Süzgeç Bankası Tasarımında Kullanılan ABC Algoritmasının Kontrol Parametrelerindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi
(Analysis of the Effects of Control Parameters Variation of ABC Algorithm Used in Filter Bank Design on the Performance)


CONTOPT-JS: Sürekli Eniyileme Problemleri için Metasezgisel Algoritmalar tabanlı bir JavaScript Yazılım Kütüphanesi
(CONTOPT-JS: Metaheuristic Algorithms based JavaScript Software Library for Continuous Optimization Problems)


Cilt: 1, Sayı: 1 (Yıl: 2018 - Ay: 5)

ASYU-2017

Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanılarak Eksponansiyel Hatlar ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
(Design Optimization of Low-Pass Filter with Exponential Transmission Lines Using Differential Evolutionary Algorithm)


Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı
(Design of Greenhouse Automation with Arduino)


Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Muhasebe Android Mobil Uygulama Tasarımı
(Artificial Intelligence Based Android Mobile Application Design For Accounting)


Kelimeler Arası Anlamsal İlişkilerin Bulunmasında Word2vec ile Şablonların Karşılaştırılması
(Comparison of Templates with Word2vec in Finding Semantic Relations Between Words)


Yüz Tanıma Sistemlerinde Yerel Özniteliklerin Kullanılması
(Using Local Features in Face Recognition Systems)